Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Giv FN-aftalerne liv og indhold

Vi anbefaler, at Danmark tager 2.300 kvoteflygtninge om året, én per 2.500 indbyggere. Gjorde alle lande det, ville de særligt sårbare flygtninge have en chance.

»Det såkaldte 'paradigmeskift' vil sandsynligvis føre flygtningefamilier ud i fattigdom og begrænse deres udvikling,« skriver Christian Friis Bach og Tine Vestergaard Jacobsen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Khalil Mazraawi / Ritzau Scanpix

Debatten om flygtninge og migration er hård. Grundlæggende rettigheder er under pres. Grænser lukkes og ruter blokeres. Der bygges hegn og mure. Og flygtninge udsættes i flere lande for pres for at tage hjem – og får færre muligheder for et trygt og værdigt liv.

Men i 2018 vedtog verden to FN-aftaler for henholdsvis migration og flygtninge. Og Danmark var med. De aftaler har potentiale til at forbedre håndteringen af flygtningesituationer og migration fremover. Vi mener derfor, at Danmark har en forpligtelse til og en interesse i at give aftalerne liv og indhold. En forpligtelse fordi Danmark har tilsluttet sig dem og fordi vi tror på en international retsorden baseret på menneskerettighederne. Vi skal give aftalerne liv og indhold, fordi de har som målsætning at skabe mindre irregulær og farlig migration og et bedre liv for flygtninge i og udenfor Danmark.

Christian Friis Bach Fold sammen
Læs mere
Foto: Christian Friis Bach Christian F.

Flygtningeaftalen kan forbedre livet for flygtninge i nærområderne. I mange lande holdes flygtninge adskilt fra samfundet, afhængige af passiv nødhjælp uden reelle fremtidsmuligheder i årevis, ja, i årtier.  Aftalens målsætning om, at flygtninge skal være selvforsørgende og inkluderede medlemmer af samfundet, er derfor en glædelig kursændring. Men det er en enorm opgave for landene i nærområderne at sikre, at millioner af flygtninge kan integrere sig. Derfor kan potentialet i Flygtningeaftalen kun forløses, hvis den ledsages af solidaritet.

Fornuftig fordeling

Det handler om øget finansiering, investeringer og samarbejde, men det handler også om at modtage flygtninge – først og fremmest gennem FNs kvoteordning. Vi anbefaler, at Danmark tager 2.300 kvoteflygtninge om året, én per 2.500 indbyggere. Gjorde alle lande det, ville de særligt sårbare flygtninge have en chance. Sidst, men ikke mindst, handler det om at påtage sig sit ansvar for de flygtninge som banker på vores dør.

Tine Vestergaard Jacobsen Fold sammen
Læs mere
Foto: Tine Vestergaard Jacobsen.

Vi kan ikke forvente, at lande som Jordan og Etiopien tager imod flygtninge, når vi selv gør mere og mere for at lukke døren. Vi kan ikke forvente, at de vil give flygtninge jobs og uddannelse, når vi selv forringer integrationsindsatsen. Det såkaldte »paradigmeskift« vil sandsynligvis føre flygtningefamilier ud i fattigdom og begrænse deres udvikling. Fremfor mere fattigdom, mistrivsel og usikkerhed, burde vi udbygge flygtninges muligheder for selvforsørgelse, værdighed og varige løsninger – uanset hvor de er. Præcis som Danmark går ind for i nærområderne. Præcis som vi har lovet i flygtningeaftalen.

Hverken flygtninge- eller migrationsaftalen er juridisk bindende. Derfor bør Danmark sætte sig i front for at udarbejde delmål, der kan sikre aftalerne international fremdrift, som det er sket med Verdensmålene. De to aftaler vil kun skabe en positiv forandring, hvis lande som Danmark tager ejerskab og omsætter dem til konkret handling. Indenfor og udenfor landets grænser.

Danmark har historisk altid gået i front i det internationale samarbejde. Det skal vi også gøre her.