Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens eller skribenternes holdning.

Finanstilsynet holdt Nykredit på pinebænken i otte måneder – det er helt og aldeles uholdbart

I fredags blev tidligere Danske Bank-direktør Tonny Thierry omsider fundet fit & proper af Finanstilsynet til at bestride jobbet i Nykredits direktion. Urimelig langstrakt sagsbehandling og fjollet hemmelighedskræmmeri har præget sagen.

Der skal en stærk psyke til at tage mosten i finanssektoren. Det har Tonny Thierry, tidligere direktør i Danske Bank, nu Nykredit, som nu omsider er erklæret fit & proper. Fold sammen
Læs mere
Foto: NIels Ahlmann Olesen

I mere end otte måneder har Nykredit og Tonny Thierry ikke anet, om Finanstilsynet ville erklære Thierry fit & proper til at klare direktørjobbet i koncernen. Dermed har det været kastet op i luften, om han kunne beholde sit job eller ej.

Det alt for langstrakte forløb har givet anledning til talrige spekulationer, og Tonny Thierry – og dermed Nykredit – fremstod efterhånden som en mand og en virksomhed, hvis hæderlighed var anfægtet.

Berlingskes dækning har afdækket en stribe problemer i Finanstilsynets vankelmodighed. Eksperter har peget på, hvordan det skaber en usund usikkerhed og et ledelsesvakuum i en organisation, når man ikke ved, om en direktør på en vigtig post kan blive eller ej, samtidig med at det udfordrer hans autoritet.

Hemmelighedskræmmeri

Finanstilsynets hemmelighedskræmmeri har kun bidraget til at mudre forløbet. Indtil i fredags oplyste tilsynet intet om, hvorfor Thierrys godkendelse trak ud. Omverdenen har været henvist til at gætte og gættede (rigtigt, viste det sig) på, at tilsynets tøven skyldes mistanken om, at Tonny Thierry har haft en kritisabel rolle vedrørende Flexinvest Fri, som Danske Bank solgte til kunderne velvidende, at de ville tabe penge på det.

Danske Banks bestyrelsesformand Karsten Dybvad fyrede i sommer direktørvikaren Jesper Nielsen med direkte henvisning til hans ansvar for Flexinvest Fri. Finanstilsynet meldte sagen til bagmandspolitiet, som har rejst sigtelse mod banken. Tonny Thierry var tidligere øverste ansvarlige for Flexinvest Fri i Danske Bank og dermed en oplagt suspect.

»Finanstilsynets hemmelighedskræmmeri har kun bidraget til at mudre forløbet«


Først i fredags oplyste Finanstilsynet så omsider, at det rent faktisk er Flexinvest Fri-sagen, det drejer sig om, men at der altså ikke var noget at komme efter. Sådan da. Tilsynet leger nemlig stadig juleleg og nævner ingen navne på hverken bank eller person. Kun fordi Tonny Thierry selv på sin LinkedIn-profil fredag fortalte, at han er godkendt som fit & proper, kan vi være sikre på, at Finanstilsynets afgørelse handler om ham.

»Den pågældende person«

»Afgørelsen er truffet på baggrund af oplysninger om den pågældende persons tidligere adfærd som direktør i et pengeinstitut med ansvar for instituttets investeringsprodukter. Pengeinstituttet var involveret i en sag om forkert investeringsrådgivning af kunderne. Finanstilsynet har i sin vurdering lagt vægt på, hvilken viden personen var i besiddelse af, og hvordan vedkommende agerede herpå,« står der i tilsynets afgørelse.

Den er altså god nok. Finanstilsynet har brugt de lange måneder på at undersøge, hvad Tonny Thierry vidste om Flexinvest Fri, og hvordan han agerede på sin viden – og har frifundet ham: »Efter Finanstilsynets vurdering er der på baggrund heraf ikke grund til at antage, at personen ikke vil kunne varetage hvervet som ledelsesmedlem i de pågældende finansielle virksomheder på forsvarlig måde«.

Det er helt uholdbart, at Finanstilsynet holder en finanskoncern på pinebænken i næsten trekvart år i en tid, hvor bankerne i forvejen er udfordret af minusrenter og omfattende compliance-krav. Tilsynet må stramme alvorligt op på sin sagsbehandling og opbygge en mere agil organisation, som er i stand til at håndtere fit & proper-sager inden for en rimelig tidshorisont. Og det kan kun gå for langsomt.