Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Der er mindst 1-2 LGBT+-elever i hver skoleklasse i Danmark – lad os ændre deres fremtid

Tre ud af ti mænd i en stor sexundersøgelse blandt danskere ser det ikke som »moralsk acceptabelt«, at to mænd dyrker sex med hinanden. Er det et problem? Susanne Branner Jespersen siger ja.

»Undersøgelsen sætter en tyk streg under det faktum, at vi i Danmark er meget langt fra det selvforherligende billede af ligestilling og frisind, som vi så gerne bryster os af over for andre,« skriver Susanne Branner Jespersen fra LGBT Danmark. Fold sammen
Læs mere
Foto: Niels Christian Vilmann

Dette er en pro et contra. Læs præst Henrik Højlunds modsvar her.

Det er klart, at det for LGBT Danmark er et problem, at der er så udbredte negative holdninger over for LGBT+-personer, som SEXUS-undersøgelsen viser, at der er.

Undersøgelsen taler sit tydelige sprog: Ensomhed, selvmordsforsøg, tegn på angst og depression, behandling for psykiske problemer og dårligt selvvurderet helbred – LGBT+-personer har det markant værre end heteroseksuelle og ciskønnede på alle de parametre, man har målt på. Holdninger fører til handlinger, og i det her tilfælde fører handlinger til en udpræget grad af minoritetsstress blandt LGBT+-personer.

Undersøgelsen sætter en tyk streg under det faktum, at vi i Danmark er meget langt fra det selvforherligende billede af ligestilling og frisind, som vi så gerne bryster os af over for andre. Vi har – både i folkemunde og fra politisk hold – i mange år lullet os ind i en forestilling om at »her går det godt«, at det at tilhøre en minoritet for køn og seksualitet i Danmark er uproblematisk.

Susanne Branner Jespersen Fold sammen
Læs mere

Ydermere har vi lagt ansvaret på den enkelte og forventet, at de selv måtte tage ansvar for og sige fra, når de oplevede problemer og udfordringer. Anmeld hadforbrydelser. Vær åben over for din læge. Sig fra på arbejdet, når du hører fobiske kommentarer.

»Lad os sammen skabe anerkendende fællesskaber, hvor man som LGBT+-person føler sig hørt og mødt uden at føle sig udstillet og særbehandlet.«


Som interesseorganisation for LGBT+-personer føles det som at føje spot til skade at være vidne til. Det er på tide at tage skeen i den anden hånd og anerkende, at det her er et problem, der vedrører os alle, og at der må sættes ind med langt flere koncentrerede, målrettede indsatser med både politisk og økonomisk opbakning, hvis vi skal se større trivsel blandt LGBT+-personer i Danmark. Ikke alene koster det samfundet dyrt at have så mange mennesker – Syv-ti pct. af befolkningen, altså i omegnen af 400.000-600.000 personer – gående rundt i den grad af udsathed, der her er tale om. Det er også nogens barn, barnebarn, søskende, forældre og ven, der rammes – og dermed os alle sammen.

Der er mindst 1-2 LGBT+-elever i hver skoleklasse i dette land. Lad os ændre fremtidsperspektiverne for dem nu. Sæt ind med en styrkelse af vidensniveauet om køn, seksualitet og mangfoldighed i grundskolen. Gør undervisning i køn, seksualitet og LGBT+-personers levevilkår til en obligatorisk del af pensum for alle fag, der arbejder med mennesker – læger, sygeplejersker, lærere, pædagoger, psykologer, sosu-fag og socialrådgivere.

Lad os sammen skabe anerkendende fællesskaber, hvor man som LGBT+-person føler sig hørt og mødt uden at føle sig udstillet og særbehandlet. Hvis vi insisterer på at gøre dette, vil holdninger også ændre sig. Så vi om nogle år kan mærke og måle, at det at falde uden for »normen« hvad angår køn og seksualitet ikke er en trussel, men en berigelse for os alle.