Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Den frie bevægelighed sikrer velstand i Danmark – men den har en utilsigtet slagside

Der er desværre mange negative konsekvenser af den frie bevægelighed, og derfor vil Venstre revidere opholdsdirektivet og hjælpe østeuropæiske lande med at bygge bedre fængsler, så vi kan sende flere udenlandske kriminelle ud.

»Det er ikke rimeligt, at utryghedsskabende borgere fra andre EU-lande kan skærme sig bag europæisk lovgivning, og derfor vil Venstre arbejde for en ændring af opholdsdirektivet,« skriver Morten Løkkegaard. Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt

Kronjuvelen i det europæiske samarbejde er det indre marked. Det indre marked understøtter hver femte arbejdsplads i Danmark og har om noget skabt vækst og beskæftigelse i Danmark. Vores adgang til det indre marked betyder faktisk, at en gennemsnitlig dansk familie hvert år får 65.000 danske kroner lige ned i lommen.

Det indre marked bygger på fire grundlæggende friheder: fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser, kapital og arbejdskraft. Det er den kombination, der fortsat er en enorm succes for Danmark og for Europa. Derfor er Venstre varm tilhænger af den frie bevægelighed.

Morten Løkkegaard Fold sammen
Læs mere
Foto: Morten Løkkegaard GAB photograp.

Men den frie bevægelighed har også en utilsigtet slagside. Når man i dag rejser mellem EUs medlemsstater, er der ingen umiddelbare krav til formålet. Man kan rejse frit.

I Danmark har vi i flere år oplevet en stigning i antallet af EU-borgere, som kommer til Danmark og begår kriminalitet. Det vil Venstre ikke være med til! Vi vil sikre trygheden i Danmark og værne om vores velfærdssamfund.

Skal trygheden sikres, skal vi revidere det europæiske opholdsdirektiv. Direktivet giver EU-borgere og deres familier ret til frit at rejse ind i og opholde sig i et andet EU-land i op til tre måneder uden anden dokumentation end gyldigt identitetskort.

Når vi ser særligt østeuropæere komme til Danmark og begå kriminelle handlinger og skabe utryghed i vores land – ja, så er det på tide at tage affære. Direktivet blev etableret i 2004. Det er 15 år gammelt og er derfor ikke længere tidssvarende.

Vi har set konsekvenserne af det forældede direktiv hver sommer i Danmark de sidste mange år. Organiserede tyvebander kommer til landet, bygger lejre i det offentlige rum til stor gene for borgere og gæster i offentlige parker og på legepladser. De indtager strøg i de større byer og lokker godtroende folk til at tage del i deres svindelnumre.

Det er ikke rimeligt, at utryghedsskabende borgere fra andre EU-lande kan skærme sig bag europæisk lovgivning, og derfor vil Venstre arbejde for en ændring af opholdsdirektivet. Jeg ved godt, at det bliver alt andet end let. Der ligger et meget stort stykke arbejde foran os, men det vil være forkert ikke at tage kampen op.

Vi skal, blandt andet, give myndighederne tilladelse til at forlange dokumentation fra EU-borgere på, at de har en reel årsag til at opholde sig i Danmark, og denne skal kunne fremvises efter et kort ophold i landet. Og så skal EU-borgere have et anerkendelsesværdigt formål med at opholde sig i et andet EU-land.

Den frie bevægelighed betyder jo desværre også, at vi årligt udsteder en række domme til kriminelle udlændinge. Udlændinge, der i dag fylder godt op i de danske fængsler og arresthuse, der i forvejen er fyldt. Venstre vil fremover arbejde for, at kriminelle udlændinge, der har modtaget en dom i Danmark, skal afsone i deres hjemlande.

»De lande, der i dag ikke har en human standard i fængselssystemet, skal sikres EU-støtte til at få rettet op på forholdene.«


Udfordringen i dag er dog, at fængselsstandarden i mange østeuropæiske lande er så grel, at det ville være uforsvarligt og ulovligt at sende dem hjem. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at vi skal belaste de danske fængsler, fordi andre medlemsstater ikke har styr på forholdene i deres fængselssystemer.

Derfor skal vi i EU sikre, at medlemsstaterne har styr på menneskerettighederne i fængselsvæsenet, så kriminelle kan sendes hjem. De lande, der i dag ikke har en human standard i fængselssystemet, skal sikres EU-støtte til at få rettet op på forholdene.

Vi taler ofte om skattepolitik, handelspolitik og landbrugspolitik, når vi taler EU. Men hvis ikke sikkerheden og trygheden er den herskende faktor i vores samarbejde, så er der intet at bygge videre på. Venstre vil tryghed og sikkerhed først. Ellers risikerer vi, at opbakningen til Europa smuldrer.