Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

De lokale frivillige fortjener Danmarks fulde respekt

Landets frivillige udgør en uforlignelig – men desværre også overset – medmenneskelig ressource, som styrker fællesskabet ude i landet, og dermed bidrager til sammenhængskraften i hele landet.

»Fire ud af ti danskere fungerer faktisk som frivillige, når det hele gøres op fra lokale fodboldklubber over sociale væresteder til kulturelle foreninger (...). De frivillige oplever, at de betyder noget, at de gør en forskel for andre mennesker. De indgår i et stærkt fællesskab,« skriver Morten Thomsen Højsgaard. Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup

Hvad er det, der får Danmark til at hænge sammen?

Mange vil nok mene, at det er sproget, lovene, historien og mange menneskers følelse af at høre til hertillands.

Men nogle af de øvrige og vigtige brikker i det store puslespil, som tilsammen skaber Danmark, er de tusinder af frivillige, som gør en utrættelig indsats ude i det lokale og nære liv.

Ikke mindst om sommeren udgør de frivillige en uforlignelig – men desværre alt for ofte overset – medmenneskelig ressource, som styrker fællesskabet ude i lokalområderne og dermed bidrager til sammenhængskraften i hele landet.

Morten Thomsen Højsgaard Fold sammen
Læs mere

Som ny direktør for en af landets større kulturhistoriske museumsorganisationer, ROMU, har det på én gang overrasket, fascineret og glædet mig at møde de frivillige, som også her gør en væsentlig lokal indsats.

Der er frivillige, som går foran med historiske vandreture med solidt tag i lokalsamfundene.

Der er frivillige, som holder den gamle, lokale kongsgård eller den historiske vandmølle åben med kaffe og kage i samspil med aktiviteter fra museet.

Der er frivillige, som finder uvurderlig fælles kulturarv ved søndag efter søndag at afsøge stadigt større områder med detektorer.

Der er frivillige, som står for både havelaug og bådelaug på én gang med dyb veneration for traditionerne og med umiddelbar glæde ved at dele oplevelserne med andre.

Der er hundredvis af frivillige, som uegennyttigt indgår i museumsforeninger og lokale historiske foreninger, der arrangerer populære foredrag og udflugter til nytte og gavn for nærmiljøet.

Det er lokalt slid, der gør en verden til forskel.

Opmærksomhed og anerkendelse

Af en rapport med analyser af tal om danske museer, som Slots- og Kulturstyrelsen har udgivet denne sommer, fremgår det, at omkring ti procent af museernes årsværk udføres af frivillige.

Ifølge DR er der på landsplan sammenlagt omkring 120.000 mennesker, som er medlemmer af en museumsforening eller lignende, hvor der indgår en frivillig indsats.

Fire ud af ti danskere fungerer faktisk som frivillige, når det hele gøres op fra lokale fodboldklubber over sociale væresteder til kulturelle foreninger, viser de to rapporter »Tal om det frivillige Danmark« og »Frivillighedsundersøgelsen«, der udkom i 2017.

De frivillige oplever, at de betyder noget, at de gør en forskel for andre mennesker. De indgår i et stærkt fællesskab. De arbejder også med noget, de selv har valgt og synes godt om.

Og det er alt sammen positive forhold, som motiverer de frivillige selv i perioder, hvor rampelyset og den offentlige samtale bevæger sig i andre retninger.

»Den sammenhængskraft er de frivillige i det nære kulturliv såvel som i de øvrige områder på én gang et fremragende symbol på og nogle særdeles aktive dele af.«


Men ikke mindst i sommervarmen, hvor de lokale ildsjæle mange steder skruer op for blusset, mens andre holder ferie, fortjener deres indsats opmærksomhed og anerkendelse.

Danmark er et skønt land, der hænger sammen på kryds og tværs. Den sammenhængskraft er de frivillige i det nære kulturliv såvel som i de øvrige områder på én gang et fremragende symbol på og nogle særdeles aktive dele af.

Derfor fortjener de frivillige Danmarks fulde respekt.