Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Concito om klima: Danmark er på vej tilbage i en klar international lederrolle

Det afgørende bliver nu hurtigt at få en klimaplan på plads, som leverer virkemidler og indsatser på 60-65 pct. Og så bede et stærkere Klimaråd om at identificere potentialer og muligheder for at nå de 70 pct.

Pernille Skipper fra Enhedslisten har sammen med de øvrige partier bag forståelsespapiret »lagt tydelige spor ud i relation til energiområdet, elektrificering, transporten, landbruget, skov, byerne.« Fold sammen
Læs mere
Foto: Philip Davali

Så kom en ny regering til verden – og det er med grøn ambition, som vi ikke har set mage til i årtier, hvis nogensinde.

»Grundlaget« for regeringen sætter ikke alene uset høje mål på klimaområdet, men tænker det sammen med tilsvarende høje ambitioner på natur og biodiversitet. Der er også lagt tydelige spor ud i relation til energiområdet, elektrificering, transporten, landbruget, skov, byerne og ikke mindst en videreudvikling af grøn, økonomisk praksis i blandt andet Finansministeriet.

»Grundlaget« afspejler også, at den danske indsats på klimadagsordenen ikke kan ses uafhængigt af, hvad der sker omkring os i EU og globalt. Der tales om en europæisk klimaunion, skabelsen af grønt lederskab i EU og et Danmark som aktiv i at understøtte Verdensmålsdagsordenen internationalt.

»Der er al mulig grund til at kippe med flaget for det ambitionsniveau, der nu er lagt frem.«


Det er rigtig positivt, at »grundlaget« forholder sig til de globale forpligtigelser, vi fik i 2015 med Parisaftalen på klimaområdet og med FNs verdensmål på den bæredygtige udviklingsdagsorden, men samtidig afspejler det, at denne regering rykker ind i regeringskontorerne på et hidtil uset grønt mandat fra befolkningen.

Der er al mulig grund til at kippe med flaget for det ambitionsniveau, der nu er lagt frem, også selvom vi ikke kender svaret på alle de virkemidler, som skal i spil for levere resultaterne. Og det er helt i orden nu at sætte den politiske ambition og derefter finde de klogeste og mest omkostningseffektive veje derhen, så længe vi husker, at omstillingen koster noget, og at vi på mange måder skal levere på en bunden grøn opgave.

Nu begynder så selve arbejdet. Regeringen bør sætte arbejdet i gang med at analysere og udarbejde en bredt forankret klimalov, som binder kommende folketing og regeringer til det ambitionsniveau, der er nødvendigt på en række områder og parametre. Målet om de 70 pct. reduktion i 2030 har fyldt meget, og der peges i »grundlaget« ganske rigtigt på, at det kan blive vanskeligt her og nu at levere virkemidler, som kan bringe os helt derop. Det afgørende bliver derfor nu hurtigt at få en klimaplan på plads, som leverer virkemidler og indsatser på 60-65 pct. Og så bede et stærkere Klimaråd om at identificere potentialer og muligheder for at nå de 70 pct.

Kort og godt synes Danmark at være på vej tilbage i en klar international lederrolle, og det er også netop dér, vi bør have vores unikke kompetencer og forudsætninger – til gavn for ikke blot os selv og klimaet, men også de fremtidige generationer.