Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Boligbeskatningsskandalen byder nok igen på politisk løftesvigt

Med det forestående folketingsvalg må vi forlange et klart udspil omkring boligbeskatning.

»Ud fra den forudsætning, at vi ikke kan slippe af med boligbeskatningen, findes der i min opfattelse kun to måder at opnå en retfærdig og forenklet måde at beskatte boligejernes opsparede værdier på,« skriver Leif A.B.C. Hansen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Linda Kastrup

Medierne rapporterer løbende, at politikerne og forvaltningen finder det umuligt at blive enige om en ny og mere retfærdig boligbeskatning. Med det forestående folketingsvalg må vi forlange et klart udspil, som for rigtig mange af os vil have stor betydning, når vi skal sætte vores kryds.

Da alle de foreliggende beskatningsforslag er baseret på vurderinger, vil den nuværende usikre ejendomsbeskatning fortsætte med uformindsket styrke. Dette vil føre til forøgede offentlige administrationsomkostninger samt en syndflod af nye klager, som man nu oven i købet selv skal betale for.

Leif Hansen Fold sammen
Læs mere

Politikernes dilemma er klart illustreret ved de mange år og de mange millioner kroner, som det indtil nu har kostet at komme frem til et lovforslag. Forslaget er endnu ikke blevet fuldt bekendtgjort, men viser tegn på at blive et klassisk eksempel på »to skridt frem og tre tilbage«.

Ud fra den forudsætning, at vi ikke kan slippe af med boligbeskatningen, findes der i min opfattelse kun to måder at opnå en retfærdig og forenklet måde at beskatte boligejernes opsparede værdier på. Det er enten ved en avancebeskatning ved salg eller en fast omsætningsafgift ved handel af ejendommen.

Sidstnævnte er den enkleste at administrere og tilmed den mest retfærdige, da den i givet fald vil være baseret på en fast afgift på en tro-og-lovecertificeret handelspris. Dette for at undgå hele problematikken med penge under bordet og andre kreative manøvrer.

»Det eneste sande og retfærdige beskatningsgrundlag er – og vil altid være – handelsprisen.«


Den procentmæssige afgift kan f.eks. blive fastlagt som den procentdel, statens netto ejendomsskatteprovenu udgør af den totale årlige ejendomsomsætning og være gældende for handler med alle typer ejendomme.

Man kunne hermed glemme alt om de urealistiske og fejlagtige vurderinger, grundskyldspromiller m.m. og samtidig give køber den store tryghed at kunne budgettere fremtidige boligudgifter og dermed forblive i eget hjem som politikerne har lovet. Men det tyder desværre meget på, at det forestående lovforslag igen bliver et eksempel på politikernes løftesvigt, hvad angår tryghed på både kort og lang sigt.

En afgiftsløsning ville yderligere give følgende fordele:

  • Maksimal tryghed til alle ejendomsbesiddere, der vil kende deres fremtidige ejendomsudgifter, budgettere tilsvarende og dermed ikke blive tvunget fra hus og hjem pga. stigende beskatning
  • Store administrative besparelser ved systemets enkle opbygning
  • Løber betaler afgiften og får den langtidsfinansieret via realkreditten
  • Politikerne får »et håndtag« at skrue på ved fastsættelsen af procentsatsen uden at belaste eksisterende ejendomsbesiddere
  • Skatteundvigelser ved ejendomshandler vanskeliggøres, f.eks. vedr. ejers bopælspligt i nybyggeri, penge under bordet m.m.
  • Kan introduceres omgående

Glem alt om beregnede avancer, kvadratmeterpriser, satellitfotos til at bedømme herlighedsværdier, computerberegnede vurderinger, ejendomsmæglerdeltagelse (jvf. TVs Hammerslag) etc.

Det eneste sande og retfærdige beskatningsgrundlag er – og vil altid være – handelsprisen.