Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens eller skribenternes holdning.

Forskning skal fremtidssikre Danmark

Forskning, innovation, gode ideer og iværksætteri er den cocktail, der har gjort Danmark til et velstående land. Og derfor også den cocktail, som kan kickstarte Danmark.

Ida Sofie Jensen er koncernchef i Lif og slår et slag for, at vi skal være bedre til at sikre rammevilkårene for virksomhederne og samarbejde på tværs for at udbytte vores store potentiale fuldt ud. Fold sammen
Læs mere
Foto: PR

Sommeren over har en lang række dygtige kvinder skrevet om veje til at få Danmark ud af krisen. Jeg er imponeret over den indsigt og idérigdom, som mine medpanelister lægger for dagen. Det gør mig også fortrøstningsfuld – for der er ikke én ting, der kan få os ud på den anden side. Det er mange ting.

Jeg repræsenterer life science-branchen, der både favner de små, innovative og agile biotekvirksomheder med den gode idé og de store, etablerede og forskende virksomheder, der har musklerne til at omsætte den gode idé til et godkendt lægemiddel. De to indgår i en symbiose, for den ene kan ikke klare sig uden den anden. Og det gælder faktisk også med samarbejdet med den offentlige sektor om udvikling og godkendelse.

»Det er de gode ideer, som vi skal leve af i fremtiden.«


Hele foråret har jeg turneret med budskabet om, at det er forskningen, der skal fremtidssikre Danmark – især nu. Det er den banebrydende forskning, der driver vores vækst og velfærd – det er selve fundamentet for nogle af vores allerstørste virksomheder, og det er de gode ideer, som vi skal leve af i fremtiden. Men forskningen og de resultater, den kaster af sig, skaber i sig selv ikke vækst. Der er nogle, der skal gribe resultaterne og konklusionerne, løbe videre med dem og gøre dem til noget håndgribeligt, som kan gøre en forskel.

Bedre rammevilkår er nødvendige

Forskning er fundamentet for dansk life science og forudsætningen for life science-branchens meget høje produktivitet. Men branchen udfordres af, at rammevilkårene for private investeringer i forskning og udvikling ikke er lige så gode som i de lande, vi sammenligner os med. Derfor er det positivt, at Christiansborg lige inden sommerferien aftalte midlertidigt at øge det særlige skattefradrag for virksomheders udgifter til forskning og udvikling til 130 pct. for alle F&U-investeringer med et loft over beløbet.

Det er særdeles positivt og gør Danmark attraktiv i den stigende internationale konkurrence om at tiltrække nye investeringer inden for life science. Men der er brug for at fjerne loftet og gøre det permanent. Så er jeg overbevist om, at mange flere vil se i retning af life science Danmark, når de skal foretage nye investeringer.

Det er første skridt til at få gang i Danmark – vi skal gøre det mere attraktivt at investere i dansk forskning. Det næste, vi skal gøre, er at bygge endnu flere og endnu bedre broer fra universiteterne til eksisterende virksomheder eller nye startups. Ny innovation forudsætter et meget tæt samarbejde mellem vidensinstitutionerne, virksomhederne og sundhedsvæsnets aftagerfelt af kommuner og regioner.

Det stærke fundament af førende private forskningsmiljøer, et af verdens mest digitaliserede sundhedsvæsener og vores stærke universiteter, videns- og uddannelsesinstitutioner giver os tilsammen et unikt udgangspunkt for at bringe Danmark helt op i toppen af den internationale liga. Men vores fortsatte konkurrenceevne afhænger af, at vores vidensproduktion i højere grad bliver overført til nye innovationer i nye og eksisterende virksomheder.

Vi skal sikre alliancerne

Det kan dog kun ske, hvis vi griber potentialet og forstærker og videreudvikler de samarbejder, som er opbygget i de nuværende innovationsnetværk.

For eksempel har biotekstartups og mindre virksomheder oftest begrænsede ressourcer til skalering og internationalisering, og de har brug for viden om markeder og potentialer, som de kan få fra de etablerede virksomheder eller via netværk.

Derfor er der netop behov for at styrke broen mellem viden og virksomhed i en ny og stærk national klynge for life science- og velfærdsteknologi, hvis Danmark skal kunne konkurrere med de bedste metropoler i verden som for eksempel Boston, Oxford, Basel mv.

For de gode ideer er derude – nu skal vi sikre, at vi får dem ud og gøre en forskel for patienterne og samfundet, så vi både på den korte og lange bane kan få gang i Danmark igen.