København-Århus på to timer

Der er tilsyneladende politisk enighed om at bygge en fast Kattegat-forbindelse mellem Kalundborg og Hou, men landanlæggene bliver mange gange dyrere end ved Storebælt, fordi motorvej og jernbane ikke blot skal flyttes et par kilometer, men føres frem ad helt nye linjer.

Fordi der er daglig trafiktrængsel omkring Lillebælt og Vejle - og fordi mange opfatter turen over Fyn som en omvej - overvejes en bro og tunnel over Kattegat mellem Røsnæs og Hou og med helle på Samsø. Foto: Claus Fisker / Scanpix Fold sammen
Læs mere

Det lød bare helt rigtigt og indlysende, da der for nylig kom forslag om ikke at løse trængselsproblemerne ved Lillebælt med en ekstra bro men i stedet at bygge en fast forbindelse mellem Kalundborg via Samsø til Hou i Østjylland. Med en sådan bro og/eller tunnel vil der kunne spares tusindvis af bil- og lastvogns-kilometre hver dag, og Danmarks to største byer ville rykke en time eller 100 kilometer tættere på hinanden.

Fordelene ved at trække en skrå streg fra Kalundborg til Hou med Samsø som et helle undervejs blev listet op, og der var så mange, at nogle debattører gerne vil ofre broen mellem Rødby og Puttgarden: Man behøver jo ikke sejle for at komme fra København til Hamborg; men kan bare køre via Store- og Lillebælt.

De første skitser til en Kattegat-bro er allerede dukket op. En vision er en tunnel mellem Røsnæs ved Kalundborg og Samsø og herfra en lavbro over det grunde vand til Jylland. Forbindelsen tænkes både at skulle bære en motorvej og en jernbane med højhastighedstog, så man vil kunne køre mellem København og Århus på under to timer.

Men visionen har indtil nu ikke beskæftiget sig med, hvordan lastvogne, biler, busser og tog skal komme ud til en fast forbindelse. Lad os kigge på toget først:

Nordvestbanen København-Holbæk-Kalundborg er så langtfra egnet til TGV-lignende tog. Der er forstoppelse allerede mellem København og Roskilde, og herfra løber banen mange steder enkeltsporet gennem bl.a. Lejre, Hvalsø, Tølløse, Vipperød, Mørkøv og Jyderup, hvor vej og bane krydser i overskæringer med bomme.

Skal der køres med højfartstog, må banen udbygges til dobbeltspor med overhalingsmuligheder, så lyn- kan komme forbi regionaltog, og alle overkørsler skal sikres med broer eller tunneller.

I Jylland er der slet ingen bane, så en ny må anlægges mellem f.eks. Hou og Skanderborg/Århus: Et bredt dobbeltspor skal føres gennem nogle af Jyllands smukkeste og tættest beboede områder.

Det vil på begge sider af Kattegat koste mange milliarder og årtier at føre en moderne jernbane frem. Navnlig, hvis der ikke som i dag skal køres med 100, men med over 200 km/t.

Lignende forhold gør sig gældende for en motorvej. Den eksisterende, der slutter syd for Holbæk, skal forlænges til Kalundborg og føres nord om byen ud til Røsnæs, som rager ud i Kattegat, og hvor landfæstet kan placeres for en 15 kilometer (!) lang tunnel til Samsø.

Over til Hou skal der opføres en bro også på ca. 15 km. I Østjylland skal der etableres motorvej til den eksiterende ved Skanderborg midt mellem en række søer og boligområder.

Det vil være en gevinst miljømæssigt og økonomisk, hvis der kan skæres 100 kilometer af turen med tog, lastbil, bus eller bil mellem hovedstads- og Århus-området. En gevinst i størrelse med den tidsbesparelse, Storebæltsbroen gav.

En Kattegat-forbindelse vil desuden lette trafikpresset omkring Odense, Middelfart, Fredericia og Vejle, så en ekstra Lillebæltsbro ikke bliver nødvendig.

Den største udfordring bliver måske hverken bro eller tunnel: den slags er vi jo mestre i herhjemme. Snarere bliver det at ekspropriere og føre et bredt bånd af asfalt hen over Nordvestsjælland og i Østjylland gennem naturskønne områder ud til E45.

Og højfartstoget, der skal skabe zynergi mellem Århus og København: Holder man ved bommene i Tølløse, hvor et dieseltog gør et af talrige stop på turen til Kalundborg, synes en bane, hvor aerodynamiske elektriske lyntog som i Frankrig, Tyskland og Spanien suser gennem landskabet med 250-300 km/t., at ligge lysår ude i fremtiden.

Jamen, det kunne jo lade sig gøre at skabe Storebæltsforbindelsen...?

Ja, men da havde man årtier forinden ført motorvejen uden om Korsør og Nyborg og ud til henholdsvis Halsskov og Knudshoved. Og jernbanen skulle bare flyttes et par kilometer.

Så nemt bliver det ikke med en Kattegat-forbindelse.