Yachtværft bøder 800.000 kroner efter ulovlig aftale

Hellers Yachtværft skal betale knap 800.000 kroner tilbage til Tårnby Kommune.

Foto: Bax Lindhardt Fold sammen
Læs mere

Tårnby Kommune har lejet lokaler ud til Hellers Yachtværft i perioden 1. marts 2004 til 31. december 2010. Værftet fik lov at leje lokalerne til en pris, som lå under markedsprisen, og det bøder bådbyggeren nu for.

Konkurrenceankenævnet har nemlig afgjort, at Hellers Yachtværft skal betale et beløb svarende til det beløb, værftet er blevet sparet for, tilbage til Tornby Kommune, nemlig knap 800.000 kroner.

Dermed må Konkurrencerådet 10-doble udfaldet af sin afgørelse fra juni 2010, hvor man pålagde Hellers Yachtværft at betale Tårnby Kommune 80.000 kroner tilbage.

- Konkurrencerådets afgørelse betyder, at Hellers Yachtværft skal tilbagebetale den støtte, som virksomheden har modtaget. Dermed bliver konkurrencen genoprettet til gavn for andre virksomheder, der sælger bådudstyr, udtaler Agnete Gersing, direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Jeg er tilfreds med, at Tårnby Kommune nu har hævet lejen til markedsniveau og dermed overholder konkurrenceloven.

Ingen gevinst i kunstig leje

Hun fremhæver desuden, at kommunerne ikke får noget ud af kunstigt at sænke lejen for de lokale virksomheder.

- Det er vigtigt, at kommunerne sikrer sig, at lejeaftaler indgås på markedsvilkår, før de indgår aftalen. Det kan ske ved at foretage et udbud eller ved at indhente en uafhængig vurdering af lejeværdien. Ellers udsætter de deres lejere for en stor økonomisk risiko, fordi ulovlig støtte skal betales tilbage, forklarer Agnete Gersing.

Konkurrencerådet blev oprindeligt gjort opmærksom på sagen af en konkurrent til Hellers Yachtværft.