Virksomheder skal betale for ansattes fartbøder

Nye regler i færdselsloven indebærer, at virksomheder i fremtiden kan komme til at hæfte for fartbøder, som medarbejderne har fået i forbindelse med kørsel i firmabiler, herunder også leasingbiler, hvor virksomheden er registreret som ejer eller bruger af bilen.

I fremtiden er det ejeren og ikke føreren af bilen, der er ansvarlig for betalingen ved overtrædelse af hastighedsbegrænsningerne. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger

I fremtiden er det ejeren og ikke føreren af bilen, der er ansvarlig for betalingen ved overtrædelse af hastighedsbegrænsningerne.

Færdselslovens regler om ansvar ved hastighedsovertrædelser trådte i kraft den 1. februar 2015. Med de nye regler indføres et såkaldt betinget objektivt ansvar for bilens ejer, som betyder, at ejeren af bilen kan gøres ansvarlig, selv om det ikke er ejeren, der har begået lovovertrædelsen.

Det er imidlertid ikke alle fartovertrædelser, som virksomheden bliver pålagt at betale. Virksomheden kan kun gøres ansvarlig for hastighedsovertrædelser på højst 30 procent, og hvor sanktionen således alene er en bøde.

Virksomheden vil derfor aldrig kunne gøres ansvarlig for klip i kørekortet, frakendelse af førerretten eller kørselsforbud. Ved hastighedsovertrædelser på mere end 30 procent vil det fortsat være medarbejderen selv, der hæfter for bøden.

Ejeren bliver dog ikke pålagt et ansvar, hvis en anden end ejeren erkender at have kørt bilen på tidspunktet for fartovertrædelsen.

Virksomhederne skal derfor ikke uden videre betale medarbejdernes fartbøder. I de fleste tilfælde vil medarbejderen selv påtage sig skylden for at have kørt for stærkt og derfor selv hæfte for fartbøden. En sådan erkendelse fra medarbejderens side skal være givet over for politiet inden 30 dage, fra virksomheden har modtaget bødeforlægget.

For at sikre at der ikke opstår tvivl eller konflikter på baggrund af de nye regler, er det vigtigt, at virksomhederne skaber klarhed om reglerne over for de medarbejdere, der får stillet en firmabil til rådighed.

Som arbejdsgiver kan det derfor være nødvendigt at tilpasse virksomhedens personalehåndbog i forhold til at gøre medarbejderne opmærksom på, at en overtrædelse af hastighedsbegrænsningerne er uacceptabel og en overtrædelse i visse tilfælde vil kunne få økonomiske og ansættelsesretlige konsekvenser.