Virksomheder sætter kvinde-barren lavt

Danmarks 1.100 største virksomheder skal frem over beskrive deres ambitioner for, hvor mange kvinder de gerne vil have i bestyrelsen. En rundringning foretaget af Berlingske Business viser ifølge en ekspert, at ambitionerne er lave.

De fleste virksomheder har sat et mål for andelen af kvinder i bestyrelseslokalet på enten 33 procent, 25 procent eller lavere. Fold sammen
Læs mere
Foto: Brian Berg
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Vi tester oplæsning. Fortæl os, hvad du synes her

Kvinder har umiddelbart nemmere adgang til bestyrelseslokalet i Pandora og Tryg, end de har i Lego og hos ingredienskoncernen Chr. Hansen. Det viser en rundringning foretaget af Berlingske Business.

Fra 1. april trådte en ny lov i kraft, der betyder, at landets 1100 største virksomheder i deres årsrapporter for 2013 skal beskrive deres indsats for internt at fremme ligestillingen. Det indebærer blandt andet, at de skal komme med deres egne mål for, hvor stor en andel kvinder (eller mænd, hvis det er det mindst repræsenterede køn) der skal være i bestyrelsen.

Berlingske Business har taget forskud på årsrapporterne og via mail - og telefonsamtaler samlet mål for 10 af landets største virksomheder. Her viser det sig, at kun - primært svenske - Nordea i dag lever op til EU-Kommissionens mål om en andel af kvinder i bestyrelserne i børsnoterede selskaber på 40 procent.

Tryg når dog sandsynligvis op på 50 procent efter selskabets generalforsamling, og Pandora har ambitioner om at få andelen af kvinder op fra 25 til 37 procent på to år. De fleste andre virksomheder har sat et mål for andelen af kvinder i bestyrelseslokalet på enten 33 procent, 25 procent eller lavere.

Og det viser, at ambitionerne for ligestilling i dansk erhvervsliv er »stærkt begrænsede,« mener Anette Borchorst, ekspert i ligestilling og professor ved Aalborg Universitet.

»De fleste virksomheder sørger for at sætte sig et mål, der i hvert fald ikke er urealistisk, men det helt afgørende er, om de vil bruge disse mål som et aktivt instrument til at skabe forandring,« siger hun og fortsætter:

»Jeg synes, at det er interessant, at der ikke er røde ører over, at vi har så dårlige statistikker i forhold til de internationale standarder på det her område,« siger Anette Borchorst

Hun peger på, at forudsætningen for udvikling på området er mere ambitiøse politiske målsætninger og konkrete krav til virksomhederne. Den nye lov betyder bare, at de skal opsætte nogle mål for andelen af kvinder. Men der er ingen sanktioner, hvis de ikke overholder deres mål eller regler for, hvor ambitiøse målene skal være.

Blandt de mindst ambitiøse virksomheder er Chr. Hansen, der lige nu ingen kvinder har i bestyrelsen og har et beskedent mål om bare én kvinde i 2017. Ifølge selskabets vicedirektør Jesper Allentoft er forklaringen ikke manglende vilje, men manglende kvinder.

»Man kan godt diskutere, om vi skulle have et mål om flere kvinder. Men jeg tror ikke, at det ville ændre så meget, fordi det ikke ville kunne lade sig gøre. Der er ikke nok kvalificerede kvinder til, at man ville kunne skifte halvdelen af alle danske store virksomheders bestyrelser ud på nuværende tidspunkt,« siger han.

Nykredit er blandt de virksomheder, der ligger sig i midterfeltet. I dag er andelen af kvinder på 20 procent, og målet hedder 25 procent i 2016. Koncernchef Peter Engberg Jensen erkender, at selskabet har udfordringer med ligestilling.

»Vi har arbejdet med de her ting i Nykredit i rigtig mange år. Det der er vores erfaring er, at det er relativt enklest at få opfyldt målene i de første ledelseslag. Men jo højere vi kommer op i ledelelseslag, jo vanskeligere bliver det at finde kvalificerede kvinder.« siger han og fortsætter:

»Vi har ikke løst den gordiske knude. Men ting tager tid og vi vil ikke bare arbejde for at opfylde matematikken, uden også at sikre, at det hver gang er de bedst kvalificerede, vi får ind i jobbet,« siger han.