Virksomheder afsætter flere penge til efteruddannelse

Næsten hver tredje virksomhed øger budgettet for efteruddannelse til medarbejdere næste år. Det er vigtigt, hvis Danmark skal klare sig i den globale konkurrence, mener LO.

Læs mere
Fold sammen

Flere ledere og medarbejdere kan næste år se frem til mere efteruddannelse. Budgetterne til netop efteruddannelse vokser nemlig i en lang række danske virksomheder, viser en ny konjunkturundersøgelse fra interesseorganisationen Lederne.

29 procent af de i alt 1.012 ledere, som deltager i undersøgelsen, der er foretaget af YouGov, vurderer, at deres virksomhed det næste halve år vil bruge flere penge på uddannelse af medarbejdere. 25 procent kalkulerer med flere efteruddannelsespenge til lederne. Henholdsvis 61 og 65 procent regner med et uændret budget til efteruddannelse, mens ti procent forventer at bruge færre penge på uddannelseskontoen.

»Vi har nu gennem nogle år set en klar tendens til, at virksomhederne målrettet går efter medarbejdere og ledere med videregående uddannelser, når ledige stillinger skal besættes. Det er særdeles positivt, at der nu samtidig satses på at opkvalificere kompetencerne hos de eksisterende medarbejdere og ledere,« siger Thomas Christensen, uddannelseschef hos Lederne.

Han vurderer, at efteruddannelsesområdet, siden finanskrisen brød ud i 2008, generelt er blevet stærkt beskåret i erhvervslivet. Men han påpeger samtidig, at meget nu tyder på, at tendensen er ved at vende.

Hos fagbevægelsens hovedforbund LO glæder man sig over, at der flere steder kommer flere penge til efteruddannelse. Her har man nemlig oplevet, at virksomhederne har skåret i efteruddannelsespengene. Og selvom LO-sekretær Ejner K. Holst glæder sig over, at flere virksomheder vil bruge flere penge på uddannelse til medarbejderne, er han bekymret over, at ikke flere sætter flere penge af.

»Stor ros til de små 30 procent, som vil bruge flere penge på efteruddannelse. Hvis Danmark skal være produktionsland, skal vi hæve niveauet,« siger Ejner K. Holst.

»Til gengæld kan jeg godt blive lidt bekymret for de sidste 70 procent, som ikke flytter sig. Det er lidt uforståeligt, fordi det at holde Danmark som et produktions- og vidensamfund kræver, at vi hæver kompetenceniveauet. De bør kigge på de 29 procent, som er på sporet af, hvordan vi bevarer arbejdspladser,« siger han.

Han håber, at endnu flere virksomheder inden for kort tid vil sætte flere penge af, da han kan se, at efteruddannelsen af medarbejdere halter flere steder.

»Jeg kan se områder, hvor man de facto næsten ikke har beskæftigede i efteruddannelsessystemet, og det forstår jeg simpelthen ikke. Alle må jo forstå, at i den globale konkurrence, som vi er i, er uddannelse og et øget kompetenceniveau et helt afgørende parameter,« siger Ejner K. Holst.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) glæder sig over udsigten til flere penge til efteruddannelse.

»Det er glædeligt, at 29 procent af virksomhedslederne regner med at bruge flere penge på efteruddannelse af ledere og medarbejdere næste år. Det er tegn på overskud. Og generelt er det en god forretning for virksomhederne at investere i deres medarbejdere,« siger Henrik Sass Larsen i en skriftlig meddelelse.