Vigtigt med papir på sin viden

Selv om dagligdagen som leder kan være nok så travl, er det vigtigt at prioritere tid til lederuddannelse – både for lederens egen og virksomhedens skyld.

Foto: Scanpix Danmark
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Vi tester oplæsning. Fortæl os, hvad du synes her

Efter en lang årrække som leder er en af mine bekendte blevet ledig i forbindelse med et generationsskifte på den virksomhed, hvor han var ansat. Han er super dygtig til sit fag, men desværre er der en udfordring, når han søger job: Han har aldrig fået papir på alle sine kompetencer. Han har bevis på at kunne tegne de vanskelige konstruktioner, men når det kommer til ledelse, har han ikke noget bevis på sine færdigheder. Og det er blevet et problem for ham. Arbejdsgiverne foretrækker nemlig ledere med en formel lederuddannelse.

Når jeg har spurgt ind til, hvorfor han dog ikke fik sat sig på skolebænken og fik bevis på sin ledelse, har svaret været, at han ikke har haft tid. Der har altid været en arbejds-opgave, som skulle klares, og de seneste år, hvor der ikke har været økonomi i virksomheden til at ansætte yderligere medarbejdere, har det været helt umuligt at afsætte tid til uddannelse. Virksomheden og arbejdet har altid haft 1. prioritet og altid med stort engagement, som han på ingen måde fortryder, men set i forhold til den situation, som han nu står i, burde han også have prioriteret uddannelse.

Min bekendte er langt fra den eneste leder, som ikke har en formel lederuddannelse. En ny undersøgelse fra Lederne baseret på svar fra 6.006 ledere, der blev offentliggjort i denne uge, viser nemlig, at hver femte leder ikke har nogen lederuddannelse. Ifølge undersøgelsen, som er foretaget sammen med YouGov, har 22 procent af de adspurgte ledere ikke gennemført nogen former for lederuddannelse.

Jeg er slet ikke i tvivl om, at det at få papir på sin lederuddannelse er en rigtig god idé, og at det bør prioriteres af både virksom-heden og den enkelte leder. For en del år tilbage gennemførte jeg en diplomuddannelse i ledelse, og set i bagspejlet har det været en god investering. Jeg fik mulighed for at kombinere mine personlige ledererfaringer med relevant teori, og jeg fik mulighed for at prøve tingene af, inden jeg kastede mig ud på dybt vand med ledelsesopgaver, som jeg aldrig havde stået med før som f.eks. implementering af en strategi. En anden gevinst har været muligheden for at opbygge et netværk, som jeg den dag i dag stadig er i tæt kontakt med.

Tiden til uddannelse vil altid være en væsentlig faktor for mange, og selvfølgelig vil tidsforbrug fylde i ens overvejelser, hvilket da også var i mine tanker. Men jeg kom hurtigt frem til den konklusion, at hvis lysten var der, og jeg kunne se flere fordele end ulemper, kunne det da kun være til gavn for både virksomhed og mig selv.

Med årene har måden at lære på og fokus på tid og sted heldigvis ændret sig meget. Moderne ledere ønsker fleksibilitet, og det skal selvfølgelig også afspejle sig i den måde, lederuddannelser nu gennemføres på. Heldigvis er det faktisk i dag muligt at tage en diplomuddannelse i ledelse, hvor der netop er lagt vægt på en kombination af seminarer, e-learning og sparring, så også de ledere, der arbejder i den private sektor i f.eks. detailhandel og produktion, har mulighed for at deltage. Det vil være rigtig ærgerligt, hvis ledere vælger uddannelse fra, fordi deres job kræver deres tilstedeværelse på fuld tid, og der så ikke findes et alternativ.

Der skal selvfølgelig være opbakning fra virksomheden og nærmeste chef, men set fra min stol kan det da kun være en fordel for en virksomhed at uddanne sine ledere, og det må så absolut også være i lederens egen interesse. Dårlig eller inkompetent ledelse gør skade, god ledelse kan kun gøre en forskel – og er derfor absolut sin investering værd.