Vigtigt med opbakning til forandringsproces

Alle ledere har et medansvar for, at en virksomheds forandringsproces lykkes.

Sidste uges dilemma handlede om Henriette, der er mellemleder i en forsikringsvirksomhed. Virksomheden står over for en større forandringsproces, som kommer til at berøre stort set alle medarbejderne. Hendes lederkollega Anders gør det dog virkelig svært for medarbejderne at støtte processen, da han ofte ytrer sig om, at forandringerne er spild af penge og energi.

Ledelsesrådgiver hos Lederne Bjarne Henning Jensen understreger, at det er vigtigt, at ledelsen synligt påtager sig ansvaret for og bruger de nødvendige kræfter på at vinde opbakning til forandringsprocessen, og at man som mellemleder i en virksomhed i forandring har et medansvar for, at processen lykkes. Derfor understreger han, at Henriette er nødt til at handle og aktivt forsøge at ændre den nuværende situation, hun står i.

»Hun er nødt til at gøre et helhjertet forsøg på at få fjernet den negative energi, som Anders spreder i forbindelse med forandringsprocessen,« siger Bjarne Henning Jensen.

Han anbefaler derfor løsning nummer 2.

»Henriette skal gå til deres fælles chef og sige, at hun ser et tydeligt behov for, at chefen viser, at han går forrest i forandringsprocessen og tydeligt bakker sine mellemledere op i deres arbejde med processen. Henriette skal dog være loyal over for sin lederkollega og derfor ikke nødvendigvis nævne Anders, når hun tager snakken med chefen,« siger Bjarne Henning Jensen.

Han understreger derudover, at når først forandringsprocessen er påbegyndt, må man som mellemleder og medarbejder stole på, at det er den rigtige beslutning, der er truffet.

»Store forandringsprocesser kræver mange ressourcer, utrolig meget tid og rigtig meget energi fra alle organisationens medlemmer, og den var ikke blevet vedtaget, hvis ikke der er en god grund,« siger Bjarne Henning Jensen.