Vi bagtaler hinanden mere på jobbet

Det bliver stadig mere udbredt at sladre om kollegerne på jobbet, og postbudene ser ud til at have den gule førertrøje.

Al samtale stopper, og kollegerne kigger forskrækket op på dig. Mange af os har prøvet at træde ind i et lokale og have fornemmelsen af, at man lige har været midtpunkt i en samtale. En undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser, at 12 procent af os alle dagligt, ugentligt eller månedligt oplever at være udsat for sladder eller bagtalelse på arbejdspladsen, skriver 24timer.

Inden for det seneste år er det overgået 39 procent af alle beskæftigede, mens hele 62 procent af postbudene har prøvet at blive bagtalt eller sladret om i det seneste år. Det billede genkender Nikolaj Andersen fra Købmagergades Postkontor ikke helt.

»Jeg oplever ikke meget bagtalelse og sladder kollegerne i mellem. Men der er meget i forhold til ledelsen,« siger han.

Det er ikke ualmindeligt. Sladder og bagtalelse trives ofte i et dårligt psykisk arbejdsmiljø, som man finder på mange posthuse efter de senere års effektiviseringer og rationaliseringer, fortæller professor på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Tage Søndergaard Kristensen. Men der skal heller ikke meget til, da de ubehagelige adfærdsformer spreder sig som ringe i vandet.

»Nyere forskning viser jo, at der ikke skal mere end én kværulant til at forgifte det psykiske arbejdsmiljø for mellem 50 og 100 medarbejdere. Konsekvenserne er dårligt psykisk arbejdsmiljø, som fører til øget sygefravær, øget udskiftning og mange andre ubehageligheder,« fortæller professor på CBS, Henrik Holt Larsen.

Det ser ud til, at vi alle skal vænne os til mere sladder, for Tage Søndergaard Kristensen har registreret, at alle aggressive adfærdsformer er steget 40-50 procent inden for de seneste syv år.

»Vi behandler generelt hinanden mindre venligt og hensynsfuldt. Folk udtrykker sig generelt mere aggressivt, og det er ikke noget, som ser ud til at blive bedre.«

Kilde: 24timer