Vi arbejder mere - mod vores vilje

Næsten hver femte lønmodtager ønsker at arbejde mindre, end de gør i dag. Men hvis de fører det ud i livet, står vi over for et massivt velfærdstab.

Det er nemlig ikke gratis for samfundet, hvis danskerne går ned i tid. De sidste timer, vi lægger på arbejdet, er ofte dem, der bliver hårdest beskattet, og som derfor bidrager mest til fælleskassen, der betaler for vores sygehuse, plejehjem, skoler og infrastruktur.

Den fuldtidsarbejdende dansker har i gennemsnit en arbejdsuge på 41 timer, men ønsker at skære ni timer om ugen fra, så kun 32 timer anbringes på arbejdspladsen:

»Hvis de danskere, som ønsker at gå ned på 32 timer, rent faktisk gjorde det, ville det betyde et stort velfærdstab. Beskatningsgrundlaget ville blive langt mindre. I en tid med mangel på arbejdskraft er det samtidig umuligt at finde nye hænder, som skal tage over. For opgaverne skal jo stadig løses,« siger Danske Banks cheføkonom, Steen Bocian.

Det er primært de fuldtidsansatte, som ønsker at gå ned i tid. Flest kvinder ønsker at tilbringe mindre tid på arbejdspladsen – 24 procent – mens det samme gør sig gældende for 18 procent af mændene.

Faktum er dog, at vi rent faktisk arbejder mere og mere – selv om vi altså ønsker det modsatte:

»De sidste mange år er antallet af timer, danskerne arbejder, steget. Det skyldes først og fremmest højkonjunkturen, som presser de fleste til at arbejde mere. Der er virkelig pres på i øjeblikket. Får vi på et tidspunkt en konjunkturnedgang – og det gør vi – falder danskernes arbejdsmængde igen,« siger Steen Bocian.

Ønsket om at arbejde mindre hænger dårligt sammen med regeringens ønske om, at danskerne skal arbejde væsentligt mere, end vi gør i dag. Men Danske Banks cheføkonom tvivler på, at der reelt er så mange, som ønsker at gå ned i tid:

»Det kommer meget an på, hvordan folk har forstået spørgsmålet. Hvis jeg bliver spurgt, om jeg gerne vil arbejde mindre, er svaret da ja. Hvis det altså ikke går ud over løn, kolleger og arbejdsopgaver. Men eftersom det jo går ud over i hvert fald lønnen, så tror jeg mange danskere, når det kommer til stykket, vælger at blive ved med at arbejde, som de plejer,« siger Steen Bocian.