Vennetjeneste bag fyring af bankdirektør

Omstændighederne omkring direktørens fratrædelse i Max Bank i 2007 giver et usædvanligt indblik i ledelsesforholdene i en mindre bank, hvor lokale erhvervsfolk dominerer bestyrelsen.

Foto: Nanna Kreutzmann. Det kostede Allan Weirup jobbet som direktør for Max Bank, at han ville gøre op »vennetjenester« i banken.
Læs mere
Fold sammen
For en lokalbankdirektør kan det være livsfarligt for karrieren at udfordre bestyrelsens ben i banken. Det måtte Næstved-banken, Max Banks, tidligere direktør sande, da han i 2007 stod fast på, at bankens reklamebudget skulle ud i licitation for at få prisen tjekket.

Budgettet lå hos næstformandens lille lokale reklamebureau, og både han og formanden modsatte sig licitationen. Ifølge Berlingskes oplysninger endte striden med, at bestyrelsesformand Hans Fossing Nielsen tog det usædvanlige skridt og fyrede sin adm. direktør, Allan Weirup i september 2007.

Max Banks reklame- og marketingbudget på otte-ti mio. kr. har ifølge bankens årsregnskab i en årrække været placeret hos næstformandens reklamebureau i Næstved, Coming/1.

Hvad banken imidlertid ikke fortæller, er, at Max Banks tidligere adm. direktør Allan Weirup blev afskediget fra sit job i september 2007 som en direkte konsekvens af, at han forlangte, at bankens reklamebudget – ligesom alle andre faste udgiftsposter – skulle ud i licitation for at sikre, at banken ikke købte faste ydelser for dyrt.

Trimning af omkostninger
Historien om Max Bank starter i begyndelsen af 2007, hvor Allan Weirup med bestyrelsens opbakning gik i gang med at trimme bankens omkostninger. De første tegn på, at konjunkturerne var på vej nedad, viste sig, og bankens ledelse fandt det betimeligt at få tjekket priserne hos bankens faste leverandører ved at sende udgiftsposterne i udbud.

Processen var besværlig, fordi mange af bankens leverandører også var kunder i banken, men de måtte bøje sig. Men udbudsforretningerne løb ind i en barriere, da Allan Weirup nåede til reklamebudgettet på 9,5 mio. kr., som altså lå i næstformandens bureau, Coming/1. Hverken næstformanden, Mogens Dan Andersen, eller formanden, Hans Fossing Nielsen, fandt det nødvendigt at udfordre Coming/1 på prisen.

Ifølge Berlingskes oplysninger endte sagen med en konfrontation mellem formanden og direktøren, som blev afskediget 27. september 2007. Ifølge børsmeddelelsen fra banken var årsagen til fyringen »uenighed om strategien«, men Allan Weirup bekræfter over Berlingske Business, at hans afgang skyldtes striden om udbuddet af reklamebudgettet.

»Jeg fandt, at reklamebudgettet skulle sendes ud i licitation, ligesom andre større udgiftsposter blev, men det var ikke formandskabets indstilling,« siger han.

»Efterprøvning«
Bestyrelsesformand Hans Fossing Nielsen vil ikke ind på de konkrete omstædigheder ved Allan Weirups afgang:

»Banken og Allan Weirup var enige om den meddelelse, der blev sendt ud ved hans fratræden i 2007,« siger han. Af denne meddelelse fremgik det, at der var uenighed om den fremtidige strategi mellem direktør og bestyrelse, og at det var årsag til hans afgang, som har kostet aktionærerne i størrelsesordenen to mio. kr. i fratrædelsesgodtgørelse til Allan Weirup.

Bestyrelsesformanden vil ikke oplyse, om Max Banks reklamebudget har været i licitation, siden Allan Weirup forlod banken, kun at prisen har »været efterprøvet«.

I 2007 købte Max Bank reklamer og markedsføring hos Coming/1 for 7,8 mio. kr., et fald på knap halvanden million i forhold til 2006, hvor Coming/1 fakturerede for 9,5 mio. kr.

I 2002, 2003, 2004 og 2005 købte Max Bank også ydelser af Coming/1, men det er ikke oplyst i regnskaberne, hvor store beløb, der blev faktureret. Regningen fra Coming/1 til Max Bank er i følge formanden til dels gennemfaktureringer.

Gammelt makkerskab
Hans Fossing Nielsen og Mogens Dan Andersen har siddet i Max Banks bestyrelse sammen i 20 år på nær fire måneder. Desuden har Mogens Dan Andersen haft sæde i bestyrelsen i Hans Fossing Nielsens entreprenørvirksomhed, H. Nielsen & Søn, siden 1995.

Ifølge Berlingskes oplysninger er Mogens Dan Andersen og hans tre mand store reklamebureau afhængig af Max Banks reklamebudget, som altså lå på knap otte mio. kr. i 2007. Coming/1 oplyser ikke sin omsætning, men seneste regnskab opgør bruttofortjenesten til godt to mio. kr. og efter skat resultatet til 264.000 kr.

Mogens Dan Andersen vil ikke oplyse, hvor meget Max Banks reklamebudget fylder i Coming/1’s omsætning og indtjening, kun at banken »ikke er en afgørende kunde«. I øvrigt henviser han alle kommentarer til formanden.

Overfor står imidlertid, at de fleste nyheder, som Coming/1 lægger ud på sin hjemmeside, vedrører Max Bank, hvad enten det drejer sig om bankens »unikke servicedesign«, udarbejdelse af årsrapporter og kundemagasiner eller om at pakke Max Banks Slagelse-filial ind i et 6 x 10 meter banner i forbindelse med en ombygning.

Reklamebureauet har dog også andre kunder, bla. Coming/1’s revisor, Gyrn Lops Brandt, og den lokale byggevirksomhed, Hansen & Andersen, for hvem Coming/1 har lavet receptionsindbydelser. »Vi har måske ikke været så gode til at få vores hjemmeside opdateret,« lyder Dan Mogens Andersens kommentar.

Ekstra formandshonorar
Der er andre usædvanlige ting i Max Banks relation til sin bestyrelse. Således fik bestyrelsesformand Hans Fossing Nielsen bevilget et ekstra honorar på 250.000 kr. i 2007 for at stå for evalueringsprocessen i henhold til corporate governance-regler og for sit arbejde med direktørskiftet. Ifølge Hans Fossing Nielsen var alternativet hertil, at banken havde søgt ekstern rådgivning til at stå for corporate governance-arbejdet.

I 2006 modtog Hans Fossing Nielsens tømrer- og entreprenørvirksomhed, H. Nielsen & Søn, 300.000 for »køb af vedligeholdelse«. Hans Fossing Nielsens virksomhed var også på lønningslisten i 2005, men Max Banks regnskab for dette år afslører ikke, hvor stort et beløb, det drejede sig om.

Max Bank hører til på Berlingskes liste over landets mest risikoudsatte banker. Siden 2002 har banken næsten tredoblet sin udlånsvækst og havde ved aflæggelsen af halvårsregnskabet et udlånsoverskud på 161 pct. Max Bank venter et underskud for 2008 på 140-145 mio. kr.

Allan Weirup arbejder i øjeblikket på at overtage en virksomhed.