Vær din engelsktalende medarbejder behjælpelig

Foto: Wavebreakmedia ltd

Sidste uges dilemma handlede om afdelingslederen Henning, der i sin afdeling har en dygtig specialist, Henry, som ikke taler dansk og heller ikke virker særlig interesseret i at lære det.

Det giver anledning til en del irritation hos de andre medarbejdere, at de pludselig skal tale engelsk, og det medfører en del oversættelsesarbejde i salgsafdelingen, når Henry skal ind over en opgave. Henning er i tvivl, om han skal lade det fortsætte, om han skal gøre engelsk til arbejdssproget i afdelingen, eller om han skal forlange af Henry, at han skal lære dansk, hvis han vil blive i virksomheden.

Ledelsesrådgiver hos Lederne Bjarne Henning Jensen er ikke i tvivl om, at Henning skal vælge løsning nummer 1 og fortælle Henry, at det er nødvendigt, at han lærer dansk, hvis han ønsker at blive i virksomheden.

»Henning skal gøre det klart, at sproget i virksomheden er dansk. Derfor kan han ikke forvente af andre medarbejdere at kunne andet end dansk. Det vil derfor ikke være acceptabelt fortsat at skulle leve med irritationen og meromkostningen ved Henrys manglende sprogkundskaber. Et skift af arbejdssprog fra dansk til engelsk vil være en meget stor og gennemgribende beslutning, der ligger uden for Hennings mandat at træffe,« siger ledelsesrådgiveren.

Bjarne Henning Jensen opfordrer også til, at Henning gør det klart for Henry, hvad kravene er for at arbejde i virksomheden, men han opfordrer også Henning til at give Henry mulighed for at få succes med det danske:

»Henning skal være Henry behjælpelig med at få lært dansk og have tillid til, at han snart får lært at læse, forstå og tale dansk. Henning skal udvise tålmodighed, så Henry får de bedste muligheder for at få succes med tilvænningen,« afslutter Bjarne Henning Jensen.