Usikkerhed kan bruges konstruktivt

Mange er bekymrede for at miste deres job grundet krisen på arbejdsmarkedet. Men med positiv tankegang og fokus på personlig udvikling kan både frivillige og ufrivillige jobskift give nye udfordringer

Læs mere
Fold sammen
Vi har igennem de seneste år været vant til næsten dagligt at høre, at flere og flere er bekymrede for at miste deres job. Ikke uden grund, for vi kan stort set ikke åbne en avis eller tale med venner og bekendte, uden at vi hører, at virksomheder må skære ned og afskedige medarbejdere eller helt lukker ned. Det kan kun give anledning til bekymring – forståeligt nok – men det kan måske også give anledning til unødig bekymring.

Ifølge en ny analyse fra Lederne er hver niende leder på de danske virksomheder bekymret for at miste sit job. 11 procent af de ca. 2.500 adspurgte ledere er ifølge undersøgelsen »i meget høj grad« eller »i høj grad« bekymrede for at blive ledig, mens 31 procent svarer »i nogen grad«. De resterende 58 procent føler sig ikke i farezonen. Samtidig viser undersøgelsen, at flere end hver fjerde leder er mere bekymrede for ledighed nu, end tilfældet var for tre år siden.

Selv har jeg flere bekendte, som har prøvet at miste deres job i det forgangne år, og det har for dem været en skrækkelig periode, hvor usikkerheden har luret lige om hjørnet, fordi de vidste, at virksomhedens fremtid var usikker. Men der har også været flere i mit netværk, som har mistet deres job fra den ene dag til den anden, og hvor det er kommet som et chok for dem.

Det er naturligt, at krisen har medført stor usikkerhed og bekymring. Men vi skal passe på, at der ikke opstår en generel tendens til, at vi alle går og frygter for at miste vores job. Jeg har altid haft den holdning, at man skal forsøge at se tingene fra den positive side. Det var også det budskab, som jeg gav til én af mine bekendte, da han noget chokeret stod med en opsigelse i hånden. Ikke for at være kold og kynisk, for jeg er altid oprigtigt ked af, når en medarbejder eller leder mister sit job. Men uanset hvor svært det kan se ud i dag, vil vi altid komme videre, og for nogen faktisk bedre end tidligere. Han var lidt uforstående over mit svar, men ville give det en tanke.

Det er ikke mere end et par måneder siden, at jeg hørte fra min bekendt igen. Han havde fået nyt job, som faktisk var mere interessant og med flere udviklingsmuligheder end det job, han havde mistet. Det havde været en svær periode at være mellem to job, men han havde hele tiden valgt at holde humøret højt og tænke positivt. Faktisk var hans ord, at nu, hvor det hele var kommet lidt på afstand, havde dét at blive »valgt fra« af virksomheden gjort, at han havde fået et tiltrængt skub videre i karrieren.

Jeg er godt klar over, at ikke alle kan nikke genkendende til, at afskedigelser fører til en mere gunstig situation. For rigtigt mange kan det være en meget vanskelig situation, hvor udsigten til nyt job kan være lang, og hvor optimisme og godt humør ikke er nok. Men det, vi selv kan gøre noget ved, bør og skal vi. For eksempel kan frygten for at miste sit job måske bunde i en usikkerhed om, hvorvidt ens kompetencer rækker til de kommende forandringer. Derfor er det vigtigt, at man hele tiden sørger for løbende uddannelse, så man dermed er rustet til den omskiftelige virkelighed, vi alle befinder os i. Der er ingen tvivl om, at hvis man havner i en situation, hvor virksomheden ikke længere har brug for ens arbejdskraft, står man stærkere i jobsøgningen med løbende kompetenceudvikling i bagagen. En anden mulighed er, at man selv træffer valget om at søge nye udfordringer, inden virksomheden gør det.

Vi kan nok ikke komme uden om, at der altid vil være nogen – uanset situationen på arbejdsmarkedet – som vil være bekymrede for at miste sit job, og det kan vi ikke ændre på. Men det er vigtigt, at vi alle trods krisen forsøger at bevare optimismen og fokuserer på, hvordan vi kan hjælpe hinanden og os selv bedst muligt.