Unge vil være ledere – Men fylder jobbet det hele?

Bylinefoto af Vibeke Skytte, portræt Fold sammen
Læs mere
Foto: Scanpix Danmark

Der er givetvis mange børn og unge, der drømmer om at blive brandmand, astronaut, skuespiller eller professionel fodboldspiller. Men med al respekt for disse livsbaner, er der heldigvis også rigtig mange, der går rundt med en leder i maven.

I hvert fald trives lysten til at blive leder i bedste velgående blandt nuværende og tidligere studerende på Copenhagen Business School. I sidste måned offentliggjorde Lederne en undersøgelse lavet i samarbejde med CBS og analyseinstituttet YouGov blandt 713 nuværende og tidligere CBS-studerende. Blandt de respondenter, som (endnu) ikke er ledere, svarer næsten to ud af tre, 63 procent, at de i høj eller i meget høj grad har ambitioner om at blive leder på et tidspunkt. Kun 13 procent har ikke planer om at gå ledervejen.

Nu kunne man måske tro, at denne gruppe af nuværende og tidligere CBSere ikke er repræsentative for, hvad unge i Danmark i almindelighed tænker om fremtidens drømmejob. Men faktisk flugter svarene med tidligere undersøgelser, Lederne har lavet. Senest i januar 2017, da 67 procent af de adspurgte unge i alderen 18 til 30 år svarede, at de helt sikkert eller måske har ambitioner om at blive leder på et tidspunkt.

»Dén med at have telefonen og dermed potentielt arbejdet med i strandtasken sammen med badetøjet og solcremen er vi vist mange, som kan genkende«


I begge undersøgelser er der en tendens til, at flere unge mænd end kvinder går rundt med en leder i maven. Det er ikke overraskende i et land, hvor der fortsat er en overvægt af ledere af hankøn, og hvor mændene især på toplederniveau er overrepræsenterede. Det overrasker mig heller ikke, at undersøgelsen fra 2017 viste, at de tre aspekter ved lederjobbet, som især virker tillokkende for de unge, er en god løn, personlige udfordringer og ansvar.

Derimod slår det mig, at så mange af de unge sideløbende med deres klare ambitioner om at blive leder udtrykker betænkelighed ved, om det kan lade sig gøre at få lederjobbet til at gå hånd i hånd med familielivet. Blandt de unge CBSere, som fortsat er i gang med studierne, svarer 15 procent, at de slet ikke eller i mindre grad mener, at et lederjob er foreneligt med et familieliv. En af de unge – en kvinde i sidste halvdel af 20erne – har uddybet sin besvarelse af spørgsmålet på denne måde:

»Det er mit indtryk, at et lederjob kræver +60 timer om ugen, hvilket kan være svært at forene med et familieliv.«

En mandlig studerende i samme alder skriver, at »Lederen kan blive en flygtig person i hjemmet, der altid skal tale i telefon – selv på ferier.«

Det ér krævende at være leder, og dén med at have telefonen og dermed potentielt arbejdet med i strandtasken sammen med badetøjet og solcremen er vi vist mange, som kan genkende. Og når ledere skal svare på, hvor mange timer, de arbejder, viser det sig da også, at det typisk omfatter en arbejdsuge på noget mere end 38 timer.

Men jeg håber virkelig ikke, at frygten for ikke at få andet i livet end jobbet afholder potentielle ledere fra at forsøge at få ambitionerne opfyldt. Blandt de hundredevis af ledere, jeg kender, er der heldigvis kun meget få eksempler på, at det ikke kan lade sig gøre både at passe et lederjob og at have et godt, velfungerende familieliv. Langt de fleste finder en fornuftig balance mellem arbejde og privatliv, og indbygget i mange lederes hverdag er en stor fleksibilitet, som gør, at de for eksempel kan følge børnene til fritidsinteresser om eftermiddagen for så måske at skulle svare på e-mails om aftenen, efter at de små er lagt til køjs.

Alt i alt glæder jeg mig over, at lederjobbet virker tillokkende på så mange unge – og jeg håber, at de, der vælger dén vej fra, gør det, fordi der er andet i joblivet, de hellere vil, frem for at det sker på grund af frygten for, at livet som leder blokerer for familie og børn.

Vibeke Skytte er direktør i organisationen Lederne.