Unge kvinder forsvinder fra erhvervsuddannelser

Andelen af kvinder på landets erhvervsuddannelser bliver stadig mindre. Et problem hvis vi skal uddanne den nødvendige arbejdskraft, siger ekspert..

Foto: Kasper Palsnov

Ligestillingen har gået sin sejrsgang på universiteter, hvor uddannelser som jura, medicin og journalistik er ved at blive kvindedominerede uddannelser.

Men på landets erhvervsskoler går udviklingen den stik modsatte vej. Det viser tal fra Danmarks Statistik ifølge Avisen.dk.

I 2005 var der knap 4.500 flere drenge end piger på landets erhvervsskoler. I 2016 var hullet vokset til lidt over 8.500. Og det er et problem for brancher, der skriger på efter arbejdskraft, erkender direktør for Danske Erhvervsskoler og Gymnasier, Lars Kunov.

»Det er absolut et problem, og det er langt hen ad vejen traditionsbundet. På de videregående uddannelser er det heldvigvis vendt, men situationen på erhvervsskolerne er naturligvis ikke hensigtsmæssig,« siger han til Avisen.dk.

Der findes over 100 erhvervsuddannelser. Det er blandt andet inden for områder som omsorg, pleje, håndværk, transport, kontor, handel og butik.

Lektor i arbejdsliv og læring ved Roskilde Universitet, Christian Jørgensen, undrer sig over erhvervsskolernes manglende fokus på ligestilling.

»Den skæve kønsfordeling er ikke noget, der er fokus på i erhvervsuddannelserne, og det er et stort mysterium. Når den store udfordring er at tiltrække flere elever, så er det oplagt at ændre på rekrutteringen, for cirka halvdelen af erhvervsuddannelserne er enkønnede i den forstand, at det ene køn er under 20 procent. Så ville det jo være oplagt at kigge på, hvordan man får flere kvinder ind på mandefagene og omvendt,« siger Christian Jørgensen.

Situationen på landets erhvervsskoler er ifølge Christian Jørgensen ikke god. Det er nemlig en fordel, hvis der kommer flere kvinder på de mandsdominerede uddannelser.

For det første ville det være i overenstemmelse med den danske selvopfattelse som et land med ligestilling, for det andet skaber en lige kønsfordeling et bedre arbejdsmiljø og for det tredje, vil det åbne op for, at danske virksomheder kan få den arbejdskraft, de hungrer efter. Men de nye tal viser, at det kræver handling.

»Hvis man skal ændre noget, kræver det jo en aktiv intervention. I Danmark har tanken længe været, at når begge køn formelt har lige adgang, så vil det udligne sig. Så vil der over tid komme flere kvindelige automekanikere og tømrere. Men tallene viser at det ikke sker,« siger Christian Jørgensen.

Lars Kunov ser det som et tegn på, at erhvervsskolerne har sovet i timen:

»Vi skal se det sådan, at vi skal bruge nogle dygtige medarbejdere på arbejdsmarkedet. Og det går vi glip af, når vi misser en halv ungdomsårgang ved at kvinder på visse uddannelser er helt fraværende. Så vi har ikke været opmærksomme nok på, hvad vi går glip af, og vi skal have mere fokus på, hvordan vi får fat i begge køn.«

Sidste år søgte i alt 46.676 drenge ind på landets erhvervsskoler, mens 38.143 piger søgte ind.