Undgå sygefravær blandt gravide

Stadig flere gravide bliver sygemeldt, og det i en længere periode af den søde ventetid. Det kan gøre fødedygtige kvinder mindre attraktive at ansætte, lyder advarslen fra CABI under Beskæftigelsesministeriet.

Foto: Maria Hedegaard

Når en kvindelig ansat meddeler sin arbejdsgiver, at hun er i lykkelige omstændigheder, må han stadig oftere belave sig på at komme til at mangle hende før barslen, fordi hun melder sig syg fra arbejdet under graviditeten.

Gravide sygemelder sig nemlig stadig oftere, så det gennemsnitlige sygefravær for en gravid nu er 48 dage. Det er en stigning på fem procent inden for bare fem år. Hver dag er 4.000 gravide sygemeldte fra jobbet, viser en ny SFI-rapport.

Udviklingen vækker bekymring i Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (CABI), en institution til fremme af det rummelige arbejdsmarked under Beskæftigelsesministeriet.

»Problemet er, at det mange steder på arbejdsmarkedet er svært at få et job, hvis man er en kvinde i den fødedygtige alder. Hvis arbejdsgiverne oplever, at der ud over barselsperioden er meget fravær, kan man komme til at opleve, at det rent faktisk bliver et problem at få arbejde som ung kvinde,« siger Mette Skou Rasmussen, konsulent hos CABI.

Mange bække små

En fraværsmelding koster ofte virksomheden dyrt, da den skal betale forskellen mellem sygedagpenge og løn, ligesom den taber viden og effektivitet. Men også for den gravide kan sygefraværet have konsekvenser.

»Jo længere tid, du er væk fra arbejdsmarkedet, jo større risiko er der for at ryge ud,« forklarer Mette S. Rasmussen.

Hovedårsagen til det stigende sygefravær er, at gravide i dag ikke accepterer almindelige graviditetsgener, forklarer seniorforsker Henning Bjerregård Bach, SFI, en af forskerne bag undersøgelsen.

»Jordemødre og læger fortæller, at der er en generel tendens til, at man ikke er så tilbøjelig til at acceptere smerter og ubehag i det hele taget, og så er man mere tilbøjelig til at melde sig syg,« siger Henning B. Back, der ikke vil vurdere størrelsen af stigningen i sygefraværet.

»Men i nationaløkonomisk forstand tæller fraværet nok adskillige millioner kroner i sygedagpenge og manglende produktion, for det er historien om mange bække små.«

Mulighed for deltid

Ifølge undersøgelsens jordemødre kunne de fleste sygemeldte gravide fint bytte en fuldtidssygemelding ud med et deltidsarbejde, hvis arbejdspladserne var villige til at beholde dem på deltid.

Også inden for de hårdere ramte brancher som træindustri, landbrug, kemisk industri, plastindustri, detailhandel samt hotel- og restaurationsbranchen. For eksempel kan en kvinde med nattevagter bytte sig til dagvagter, og en gravid i en produktionsvirksomhed, hvor der svejses, kan måske flyttes til pakkeafdelingen.

At mindre ændringer vil kunne fastholde mange gravide bekræftes af en tidligere undersøgelse fra CABI.

»Det er klart, at der er brancher, hvor det er svært at forene almindelige graviditetsgener med deres arbejde på grund af arbejdsvilkår. Andre gange skal der ikke andet til end en briks, man kan lægge sig på i løbet af en arbejdsdag, flere pauser eller ændret arbejdstid,« siger Mette S. Rasmussen, som samtidig understreger, at det er vigtigt for virksomhedernes image at være gode til at rumme gravide, hvilket mange af arbejdsgiverne, ifølge undersøgelsen, er klar over. F.eks. udtaler en mellemleder i en produktionsvirksomhed:

»Hvis ikke vi opfører os ordentligt, jamen så bliver det en arbejdsplads, som får ry for at være barsk, det er ikke et sted at søge hen.«