Undgå faldgruberne ved jobsamtalen

Det er videnskabeligt bevist, at mænd og kvinder ikke behandles ens ved jobsamtaler. Mænd får stillet mere komplicerede spørgsmål, som giver dem lejlighed til at brillere, mens kvinder stilles spørgsmål, der lægger op til at blive besvaret med et ja eller nej.

For ikke at gøre det sværere for sig selv bør du aldrig tillade dig at være humoristisk ved en jobsamtale. Vis dig fra din allermest alvorlige side. Og du må aldrig, aldrig være morsom på bekostning af din ægtemand. Det regnes ubevidst som den mest graverende fejl, en kvinde kan begå.

Kun kvinder bliver stillet spørgsmål om, hvorvidt de har pasningsproblemer med børnene ved sygdom og overarbejde. Her må du ALDRIG antyde, at det er din karriere, der er vigtigst.

Mænd har i et vist omfang vænnet sig til kvinder på arbejdspladsen. Men mændenes bliver ubevidst frastødt af ukvindelig adfærd, og det opfattes som ukvindeligt at underminere en mands autoritet i hans eget hjem!

Så selvom din mand virkelig arbejder på halv tid, eller er kommunalt ansat, eller på anden vis må antages af have fleksible arbejdsvilkår, så sig hellere, at du klarer problemerne ved hjælp af en barnepige eller din mor.

Og der er ingen grund til at nævne, at din mor i øvrigt er adm. direktør i et amerikansk datterselskab og derfor kun sjældent har tid til at se sine børnebørn.

Respektér hierarkiet – gå aldrig udenom din chef!
Æd chefens urimeligheder
Fat sportssproget!
Glem din pigeopdragelse og drop selvironien
Nævn aldrig din vægt!
Undgå at lære, hvordan kaffemaskinen fungerer!
Klæ’ dig til rollen
Sig aldrig chefen imod i andres fravær!
Skaf dig et netværk og brug det!
Skaf dig mere i løn
Drop den hellige moderrolle

Kilde: Håndbog for karrierekvinder