Ugens dilemma: Når krisen kradser

Oscar er produktionschef i en mellemstor privat virksomhed. Virksomheden har på det seneste oplevet en markant nedgang i ordrer med store økonomiske problemer til følge. Direktionen har bedt Oscar kigge på, hvordan han kan tilpasse produktionen for at sikre virksomhedens overlevelse.

Efter nøje overvejelser kommer han frem til, at han desværre må rette blikket mod to højtlønnede funktionæransatte medarbejdere, der begge har seks måneders opsigelsesvarsel. Oscar er meget i tvivl om, hvad han skal gøre. På den ene side vil en reduktion i lønomkostningerne for de to medarbejdere kunne skabe et nødvendigt økonomisk pusterum. På den anden side har medarbejderne nogle værdifulde kompetencer, som kan bidrage til at bringe virksomheden på ret kurs.