Uenighed om lavt sygefravær

Post Danmark jubler, mens der er nervøsitet blandt finansansatte, fordi sygefraværet falder, og medarbejderne klamrer sig til deres job.

Enten pjækker vi mindre – eller også går vi på arbejde, selv om vi er syge. Om det er af den ene eller den anden grund, er der sket et fald i antallet af det korte sygefravær, hvor medarbejderne melder sig syge i et par dage, som oftest mandag og fredag.

Det viser en undersøgelse fra konsulentvirksomheden CABI, Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. Desuden holder danskerne ekstra fat i jobbet netop nu. Det kan ses hos Post Danmark, der har været vant til at skifte otte procent af medarbejderne ud i løbet af et kvartal. Tendensen er nu, at folk bliver længere.

»Jeg kan ikke huske, at vi før har haft så lav udskiftning af personale – og jeg har endda arbejdet her i ti år. Folk er langt mindre tilbøjelige til at søge andre job end for bare et halvt år siden,« siger Hans Erik Nielsen, vicedirektør i Post Danmark.

Blandt de mange fordele betyder det, at det giver ro og stabilitet på arbejdspladsen, så kvaliteten af jobbet forbedres. Desuden skal der ikke bruges så mange penge til at rekruttere nye medarbejdere. Desuden er det alarmerende høje sygefravær blevet nedsat. Sidste år havde Post Danmark 1.700 sygemeldinger. Hver dag. Antallet af det gennemsnitlige antal postmedarbejdere, der meldte sig syge hver dag, er steget med 15-20 procent siden 2005.

Det tal er i dag reduceret med 25 procent, hvilket svarer til, at der er 400 ekstra hænder til at del post ud, og at der »kun« er 1.300 sygemeldte hver dag. Målet er at sygefraværet skulle falde 10 procent, og det mål ser derfor ud til at lykkedes.

Okay at være syg
I Finansforbundet er næstformand Kent Petersen nervøs for at flere går på arbejde, selv om de er syge. »Finansansatte er meget loyale og har i forvejen et lavt sygefravær. At det falder i krisetider, ser jeg ikke som et godt tegn,« siger han.

En trivselsundersøgelse viser nemlig, at trivslen på de finansielle arbejdspladser er nedadgående. En rundspørge blandt 719 medlemmer af Finansforbundet viser, at flere er stressede og bekymrede for at blive arbejdsløse. Desuden er andelen af finansansatte, der altid eller ofte er nødt til at arbejde over, oppe på 27 procent. Af den grund er han ikke overrasket over at høre, at sygefraværet falder, når arbejdsløsheden stiger.

»Mange er påvirket af finanskrisen. Vi har jo set, at omkring 50 virksomheder i sektoren tilsammen har fyret over 1.500 medarbejdere det seneste år. Det har presset mange til at skulle løbe endnu stærkere, end de gjorde i forvejen for at klare opgaverne,« siger han og tilføjer, at det ikke er holdbart, at mere end hver fjerde altid eller ofte føler sig nødsaget til at arbejde over.

Derfor synes han, det er problematisk, hvis folk ikke tager de sygedage, de har brug for.

»Det bider sig i halen. Hvis finansansatte kommer syge på job, betyder det at folk bliver psykisk og fysisk nedslidt, og det gør dem bare til dårlige medarbejdere i sidste ende,« siger han.