Udlændinges erstatning går til 3F

Fagforeningen modtager størstedelen af de penge, byggevirksomheder skal betale for at bryde overenskomsten med udenlandsk arbejdskraft.

Den nye metrotunnel ved Nørrebroparken. Fold sammen
Læs mere
Foto: Bax Lindhardt

Virksomheder med udenlandske ansatte betaler millioner af kroner for underbetaling af deres medarbejderne.

Men 3F modtager den største del af beløbet og viderebetaler det kun til de ansatte, der er medlemmer af fagforeningen.

Sidste år blev udenlandske byggevirksomheder - og danske byggevirksomheder med udenlandsk arbejdskraft - dømt til at betale i alt ni millioner kroner for overenskomstbrud. De skulle efterbetale 2,5 mio. af dem til de ansatte, men resten gik til 3F. Heraf var over halvdelen øremærket som en bod til fagforeningen, der kun viderebetalte en del af øvrige beløb til de udlændinge, som var medlemmer. Det er uvist, hvor meget det drejer sig om, og 3F ikke har en opgørelse over det.

»Vi ser eksempler på, at virksomheder, der bryder overenskomsten, vil betale pengene til deres udenlandske ansatte. Men 3F tror ikke på de gør det og ønsker hele beløbet overført til dem,« siger afdelingschef i Dansk Byggeri, Thorsten Wilstrup, der dog samtidig understreger, at mange udenlandske byggevirksomheder ikke overholder overenskomsten og med rette må bøde for det.

Det har den nu fyrede portugisiske metroleverandør Cinterex erfaret. Virksomheden har i løbet af det seneste år betalt lidt over 800.000 kroner for brud på overenskomstens arbejdstidsregler. Men ifølge Berlingskes oplysninger har de ansatte endnu ikke modtaget nogle penge. I stedet har virksomheden betalt til 3F, selv om fagforeningen ikke har haft nogle medlemmer hos den før nu. Det viser dokumenter i den seneste sag mellem Cinterex og 3F fra oktober. Virksomheden tilbød dokumentation for, at de ansatte fik pengene, men det afviste 3F.

Fagforeningen forklarer, at den bruger langt flere ressourcer på at organisere udlændinge, end den modtager fra deres arbejdsgivere, og at den helst vil føre sagerne på de ansattes vegne. Men vil de ikke melde sig ind, ser fagforeningen ingen problemer i at modtage hele beløbet. Den har flere gange oplevet, at udenlandske virksomheder ikke efterbetaler pengene til deres medarbejdere, selv om de har lovet det.

»Vi gør selvfølgelig alt, hvad vi kan for at få udlændingene til at melde sig ind hos os. Men ellers må vi føre sagen som en krænkelse af overenskomsten. Det skal ikke betale sig at underbyde overenskomsten, fordi vi ikke har nogle medlemmer på virksomheden,« siger Palle Bisgaard, næstformand i 3Fs byggegruppe.

3F har anlagt en ny sag for 11 millioner kroner mod Cinterex, som har erklæret sin danske afdeling konkurs.