Udkantsdanmark æder snart København

Eksperter advarer om, at kun København og Roskilde endnu ikke er medlem af udkantsdanmark. Resten af regionen er for længst blevet en del af nedtursklubben.

Foto: Christian Als

Flagene vajer endnu uden for slikfabrikken Leaf Malaco i udkanten af Slagelse. Men om bare tre måneder stryges de for sidste gang, når fabrikken flytter til Slovenien, og døren dermed lukkes for en virksomhed, der for bare et år siden havde op mod 350 ansatte.

Dermed bliver Slagelse for alvor medlem af en klub, som de færreste danske byer har lyst til at være medlem af; udkantsdanmark. For udkantsdanmark er for længst rykket over Storebælt, og nu nærmer nedturen sig hastigt København.

»Hele Region Sjælland har præg af at være et udkantsområde, og på mange måder har området det faktisk værre end andre udkantsområder som Region Nordjylland og Sydjylland. Region Sjælland lider under høj arbejdsløshed, området har meget få vidensarbejdspladser, og befolkningen i området har et markant lavere uddannelsesniveau end resten af landet,« siger Klaus Lindegaard, lektor i vækst og virksomhedsstrategi, SDU.

I Slagelse står virksomhederne i kø for at lukke i disse måneder. Slikfabrikken forsvinder, popcornfabrikken Popz og maskinfabrikken CFS er bare enkelte ud af flere store virksomheder, som er lukket eller har været gennem store fyringsrunder.

I Slagelse stiger arbejdsløsheden derfor voldsomt i disse måneder. Og der er ikke megen hjælp at hente i fagforeningen.

»Mange kommer i klemme i øjeblikket, når de fyres. Vi prøver at hjælpe, men det er meget svært at finde nyt job i området,« siger Jane Møller, der er formand for 3F i Slagelse.

Den tendens sætter bare endnu en tyk streg under, at udkantsdanmark er meget andet end vestjyske kommuner, hvor et borgeropgør for halvandet år siden fik politikerne til at stå i kø med løfter om hjælp.

Sjælland mangler industrilokomotiver

Den erkendelse er også ved at nå til Christiansborg, hvor politikerne erkender, at situationen er meget alvorlig.

»Det er en grim situation for Slagelse og andre områder. Det er tydeligt, at Sjælland mangler industrilokomotiver, sådan som de findes i Jylland. Det samme gælder på uddannelsesområdet, hvor Sjælland også har mangler. Her og nu kan vi ikke gøre så meget, andet end at kæmpe for, at virksomhedernes vilkår er så gode, som de kan være, og at omkostningsniveauet holdes nede,« siger økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen (K).

Han melder sig i øvrigt klar til at tage en tur forbi Slagelse allerede i dag eller i morgen, hvor han vil lytte til lokale ønsker for, hvad der kan gøres for at holde på de lokale virksomheder.

Noget tyder på, at den sjællandske alvor er gået op for Christiansborg-politikerne.

»Det er afgørende, at vi får lavet en erhvervsstrategi, der står fast, og som de store partier står bag, uanset hvilken side af salen de kommer fra. Vi må lave en fælles plan, hvis det skal lykkes at stoppe den negative udvikling, og det er vi klar til at lægge frem efter valget,« siger Ole Sohn fra SF, der afviser, at der findes hurtige løsninger på Slagelse og omegns problemer.

»Det vil tage tid og kræve store investeringer, hvis vi skal gøre Danmark attraktivt som investeringsland. Vi skal sikre, at virksomhederne kan konkurrere og har de rigtige økonomiske vilkår, vi skal sikre de rigtige uddannelser til medarbejderne, og vi skal være klar med de rigtige offentlige investeringer. Men hurtige løsninger findes ikke,« siger Ole Sohn.

Voldsomme konsekvenser

Og er folk på Vestsjælland usikker på, hvad det reelt betyder, at området er blevet en del af udkantsdanmark, så kan de bare spørge eksperterne.

»Den manglende vækst i regionen har voldsomme konsekvenser for økonomien i de enkelte kommuner. Øget arbejdsløshed giver flere udgifter, og samtidig medfører erhvervsstrukturen, at mange indkomster er under gennemsnittet, hvilket giver et ringere skattegrundlag. Det eneste, der virkelig holder hånden under regionen, er de mange pendlere, der er bosat i Region Sjælland, men som arbejder i hovedstaden. Men også det aspekt er under pres, fordi de faldende huspriser i Region Hovedstaden mindsker interessen for at flytte længere ud. Før krisen så vi mange fra København, der købte hus Ringsted, Slagelse eller endda på Lolland-Falster. Den trafik er nu næsten helt gået i stå,« siger professor Jon Sundbo fra Roskilde Universitet og støttes af kollegaen fra Syddansk Universitet.

»Region Sjælland har gennem tiden forsøgt sig med forskellige erhvervsstrategier, men tilsyneladende uden held. Der er sket en langvarig sivende udvikling, hvor regionen har savnet vækst, og hvor arbejdsløsheden er steget. Det tager utrolig lang tid at ændre den udvikling, og i mellemtiden betaler borgerne i området regningen. For boligpriserne i området falder, hvilket stavnsbinder folk og tvinger dem til at pendle længere og længere. Det giver et enormt produktivitetstab for samfundet,« siger Klaus Lindegaard fra SDU.

Formanden for Region Sjælland, Steen Bach Nielsen (S), erkender, at hans region er under pres.

»Der er ikke nogen tvivl om, at der er en bevægelse i retning af, at arbejdspladserne rykker mod metropolerne. Vi ser det først og fremmest ved, at en fjerdedel af vores arbejdskraft rejser til og fra København hver dag for at arbejde,« siger han.

»Vi bliver en region af pendlere, og vi har meget fokus på infrastrukturen. Vi skal have et DSB, som fungerer og kommer til tiden, og samtidig skal vi have ordentligt med plads på vejene ind til hovedstaden,« siger Steen Bach Nielsen.