Tusinder kan få glæde af ny principiel arbejdsskadedom

Vestre Landsret har fastslået, at tidligere skader ikke skal påvirke erstatning efter arbejdsskader.

Foto: Henning Bagger. Arkivfoto. Vestre Landsret har fastslået, at tidligere skader ikke skal påvirke erstatning efter arbejdsskader.
Læs mere
Fold sammen

Der er godt nyt for dem, der pådrager sig en arbejdsskade og håber at få erstatning.

En ny dom fra Vestre Landsret betyder nemlig, at det fremover vil være mindre relevant, om man bærer rundt på gamle skavanker.

I den konkrete sag havde en pædagogmedhjælper, som tidligere havde haft en diskusprolaps, fået afslag på erstatning, med henvisning til at skaderne kunne være eftervirkninger af diskusprolapsen.

Vestre Landsret har dog underkendt Ankestyrelsens afvisning med henvisning til en dom fra Højesteret i november sidste år.

Dermed behøver arbejdsskadede ikke længere selv at skulle dokumentere, at deres mén stammer fra arbejdsskaden og ikke tidligere skader.

Det vækker jubel i fagforbundet FOA, hvor formand Dennis Kristensen er glad for en kendelse, der trækker i de skadedes retning.

- Selvfølgelig har samfundet en forpligtelse til at yde erstatning til de ansatte, der kommer varigt til skade ved udførelsen af deres arbejde, hvad enten de er stærke og robuste eller løber rundt med skavanker i forvejen, siger han.

FOA har ikke tal for, hvor mange der får glæde af den nye praksis. Men forbundet skønner, at det drejer sig om tusinder af personer.

- I dag anerkendes kun hver anden anmeldelse om arbejdsskade.

- Rigtig mange af afvisningerne har netop haft rod i det såkaldte ulykkesbegreb, der med afgørelsen i Vestre Landsret nu har fået en langt mere præcis fortolkning, siger advokat Heidi Bloch fra FOA.