Trusler får offentligt ansatte til at sige op

Trusler og vold får i stigende grad kommunalt ansatte til at sige deres job op eller melde sig syge i længere perioder, og samtidig kan der være opgaver, som medarbejdere opgiver at udføre af frygt for trusler eller vold.

Foto: Colourbox
Det viser en rundspørge, som Morgenavisen Jyllands-Posten har foretaget blandt landets kommuner.

Over halvdelen af landets kommuner har således oplevet langtidssygemeldinger som følge af vold eller trusler, og heraf vurderer 54 pct. af kommunerne, at problemet er stigende.

Samtidig har hver 5. af kommune set medarbejdere sige op som følge af truslerne, mens hver 10. kommune har opgaver, som ikke bliver udført på grund af trusler og vold.

Preben Meier Pedersen er chefkonsulent i KL med speciale i arbejdsmiljø. Han siger, at vold og trusler fylder mere i dag end tidligere.

»Forældre til børn i skolen eller børn af ældre i hjemmeplejen har mindre respekt for læreren og hjemmehjælperen end for få år siden. Der er blevet et mere kontant kundeforhold, hvor borgerne er blevet krævende og mere vedholdende,« vurderer Preben Meier Pedersen i Morgenavisen Jyllands-Posten torsdag.

I Faaborg-Midtfyn Kommune truede og chikanerede en borger systematisk de kommunalt ansatte i en konkret sag om tvangsfjernelse af et barn. Men ellers er misbrugere og psykisk syge blandt de hyppigste gerningsmænd, fortæller Jan Frederiksen, der er chef for kommunens social- og arbejdsmarkedsafdeling.

»Trusler forekommer forholdsvis ofte. Folk er mere pressede økonomisk på grund af strammere regler, og de reagerer voldsommere end tidligere. Tonen er mere rå, og truslerne forekommer oftere end tidligere,« siger Jan Frederiksen til Morgenavisen Jyllands-Posten.