Travlhed og trivsel går hånd i hånd

Langt de fleste ledere trives godt med lederjobbet. Men trivsel kommer ikke af sig selv - det er noget, både lederen selv og virksomheden skal arbejde hårdt og målrettet for.

Foto: Scanpix Danmark. Vibeke Skytte, Lederne
Læs mere
Fold sammen

Igen og igen kan man læse om, at mange synes, det er hårdt at være leder og chef i dagens Danmark. Ledere arbejder i et stort antal timer, risikerer en fyreseddel, hvis virksomheden klarer sig dårligt, og et stigende antal af lederne føler sig stressede.

Men bag historierne om det hårde liv som leder gemmer sig heldigvis også en god nyhed. Det viser sig nemlig, at langt de fleste ledere har et stort smil på læben, når de sætter sig på cyklen eller ind i bilen med kurs mod arbejdspladsen. Ifølge en undersøgelse, Lederne foretog tidligere på året, vender hovedparten af lederne tommelfingeren opad, når de skal vurdere, om de trives på deres arbejde.

Næsten to ud af tre, 63 procent, af de godt 1.100 adspurgte privatansatte ledere siger ifølge undersøgelsen, at de »i høj grad« eller »i meget høj grad« trives på deres arbejde, mens 28 procent svarer »i nogen grad«. Kun ni procent af lederne befinder sig i bunden af trivselsbarometeret og svarer, at de trives »i mindre grad« eller »slet ikke«.

I første omgang blev jeg glad, da jeg så tallene. Selvom jeg selvfølgelig hellere ville have set, at alle ledere stortrives, er det set med mine øjne rigtig positivt, at under hver tiende vender tommelfingeren nedad på trivselsspørgsmålet. Tallene understreger dels, at langt de fleste er ledere af lyst og ikke af pligt, dels at langt de fleste er drevet af at ville gøre en forskel, også selv om det indbefatter travlhed, store krav og mange arbejdstimer.

Trivsel og for den sags skyld gejst i lederjobbet er ikke noget, som kommer af sig selv. Det er noget, både lederen selv og virksomheden skal arbejde benhårdt og målrettet for. Men jeg synes rent faktisk, at tallene i den førnævnte undersøgelse understreger, at langt de fleste virksomheder i Danmark er rigtig gode til at opstille klare, realistiske mål og samtidig give lederne vide rammer at agere inden for.

Men hvad vil det egentlig sige, at man trives på jobbet? Jeg tror, at det for hovedparten af lederne handler om at skabe resultater, blive udfordret og udvikle sig i samarbejde med dygtige og inspirerende kolleger. Og så tror jeg, at lederens egen indflydelse på jobindholdet og muligheden for selv at planlægge udførelsen af arbejdet har meget stor betydningen for oplevelsen af trivsel.

Men trivsel er også, at det er rart og trygt at gå på arbejde. At man føler sig godt tilpas og både tør og kan sige sin mening.

Umiddelbart er der måske i nogens øjne en modsætning mellem god trivsel og det faktum, at et stort antal ledere døjer med stress. I sommer, da Lederne senest kortlagde omfanget af stress blandt de private ledere i Danmark, angav hver syvende, 15 procent, at de »i høj grad« føler sig stressede.

Kurven over stressramte ledere er desværre i disse år opadgående, og problemet er især stort blandt ledere under 40 år. Jeg mener, at ledere så vel som virksomheder skal tage stress-tallene meget alvorligt. En stresset leder er en svækket leder, og har man som leder symptomer på stress, gælder det om hurtigst muligt at få kortlagt, hvad der stresser, få ændret eventuelt urealistiske mål eller uddelegeret de opgaver, lederen ikke selv kan nå, samt – ikke mindst – bede om hjælp.

Men når så mange ledere samtidig angiver, at de trives med lederjobbet, er det en understregning af, at det absolut ér muligt at have et lederjob med lange arbejdsdage og et stort ansvar uden nødvendigvis at gå rundt og føle sig stresset. Ledere trives generelt godt med udfordringer og høje krav, og jeg oplever heldigvis en bevægelse i retning af, at ledere bliver bedre til at sige til såvel som fra. I endnu højere grad end tidligere har lederne fokus på, at det faktisk er en forpligtelse at have et vågent øje på arbejdspladsens trivsel og nærvær – for medarbejdernes skyld, men i mindst lige så høj grad også af hensyn til lederne selv.