Tjeklisten til direktørkontrakten

En veludformet direktørkontrakt er alfa og omega for direktørens økonomi, for modsat andre lønmodtagere har direktøren ikke automatisk et lovmæssigt sikkerhedsnet under sig. Læs tjeklisten her.

Hvad skal man se på, når direktørkontrakten kommer på bordet, og man bliver budt en fyldepen?

Her er tjeklisten til direktørkontrakten:

Overvejelser: Hvordan passer virksomhedens profil ind i din karriere? Hvis virksomheden er kendt for at skille sig af med sine direktører, skal risikoen opvejes af et stærkt økonomisk incitament.

Bonus: Vurdér om kravene er realistiske eller blot vil stresse dig. Undersøg om bonus indgår i beregningsgrundlaget for pension og feriepenge. Hvad har du krav på, hvis ansættelsen bringes til ophør midt i arbejdsåret? Hvordan udregnes bonussen? Sørg for at sikre dig, hvis den fastsættes arbitrært.

Aktieoptioner: Hvordan er mulighederne for at indløse aktieoptioner, hvis du siger op?

Pensions- og forsikringsordninger: Er de senere år blevet langt mere almindelige i direktørkontrakten. Den mentale grænse for, hvor meget man indbetaler til sin pension, er nærmest ophævet. Det vigtigste er at få en divergeret pensions- og forsikringsordning, for eksempel med både kapital- og ratepension, livrente samt diverse forsikringsydelser. Mange vælger af skattemæssige hensyn at få årlig bonus og fratrædelsesgodtgørelse indbetalt som pension.

Opsigelsesvarsel: Et langt opsigelsesvarsel giver en vis økonomisk sikkerhed, men kan også hæmme din karriere. Du vil sandsynligvis alligevel blive fritstillet og tvunget til at søge nyt job. Seks måneders varsel fra begge parter er ofte passende.

Fratrædelsesgodtgørelse: Ud over størrelsen er det vigtigste at få helt klart defineret, hvilke omstændigheder den udløses under.

Offentliggørelse: Kommer det til et brud, kan du lige så godt sikre dig mod mudderkastning og fnidder, som potentielt kan skade din karriere. Bliv på forhånd enig om en diskret meddelelse à la ”samarbejdet ophører efter fælles overenskomst”.

Konkurrence- og kundeklausuler: Afgør med dig selv, om du overhovedet kan leve med sådanne klausuler. Arbejder du kun inden for ét fag, vil klausulerne helt sikkert hæmme dig. Sørg eventuelt for passende kompensation i klausulperioden.

Kilde: Advokat Finn Schwarz, Horten.

Læs hele artiklen i Berlingske Nyhedsmagasin fredag 14. december