Test dig selv: Er du en 3er eller en 8er?

Er du en perfektionist, en eventyrer eller en udretter? Test dig selv og find ud af, hvilken type du er ved hjælp af Enneagrammet, der indeholder ni grundlæggende personlighedstyper.

Type 6: Realist og skeptiker
Type seks er uovertrufne problemknusere på grund af deres evne til at forudse vanskeligheder og skabe samarbejde, men de kan også blive defensive, undvigende og ængstelige, hvis de bliver stressede. De kan også bruge en masse tid på at klage over tingenes tilstand. 6ere kan være forsigtige og ubeslutsomme, men de kan også være reaktive, trodsige og opsætsige.

De har typisk problemer med manglende selvtillid og mistro. 6ere hører til tænkegruppen og vil opretholde en vekselvirkning mellem rigtigt og forkert. De ønsker at være sikre på at træffe de bedste beslutninger. Dette kræver en konstant vekslen mellem indre og ydre orientering, hvilket kan medføre, at de har svært ved at træffe en beslutning.