Talknusernes sejrsgang

Du ved mere, end du tror, men der skal den rette optik til for at se det. Flere topchefer tager derfor de statistiske briller på og sætter sig i spidsen for at grave virksomhedens bedste data frem, handle efter dem og opnå en mere profitabel virksomhed. Trenden er foreløbig kendt som både business intelligence, data mining og analytics. Læs, hvordan talknuserne hos Falck, SAS og Codan banker guldet frem af de enorme datamængder.

Løft til konkurrenceevnen
Sammen med Jesper Thorlund har han skrevet bogen “Business Intelligence”, hvori de to eksperter argumenterer for, at et strategisk fokus på informationer kan gøre det, der for mange virksomheder i dag er en revolution, til en evolution. Pointen er, at informationer i dag anvendes, når der skal tænkes nyt. Men så længe det ikke er pakket ind i en klart, defineret og kontinuerlig proces, bliver procesforbedringer kun gennemført i sjældne tilfælde, f.eks. når omkostninger ved de gamle processer bliver synligt for høje, i stedet for rent faktisk at blive en del af hverdagen.

Behovet for sådanne forbedringer synes også ekstra stort i en tid med økonomisk krise, fortæller marketingdirektør Lars Sander Matjeka fra analysehuset SAS Institute, der leverer analytics og business intelligence-løsninger.

”Vi oplever i øjeblikket en forøget interesse, fordi værktøjerne kan være med til at forøge kundeværdien, øge effektiviteten, styre risici, optimere forsyningskæden og meget andet, der bidrager positivt til virksomhedens konkurrenceevne,” siger han.

Topchefens rolle

En tredje grund til nyudviklingen er, at topcheferne har skullet opdage behovet – og ikke mindst evne at se deres egen rolle.

Den er nemlig ikke uvæsentlig.

Først og fremmest er den mere raffinerede udnyttelse af data meget tæt knyttet til virksomhedens strategi. Vælger man som hos Codan at segmentere kunderne efter kundeadfærd frem for ved traditionel segmentering, skal man som direktion være bevidst om, at det overhovedet er en mulighed.

Marketingdirektør hos SAS Institute, Lars Sander Matjeka, udtrykker det på denne måde:

”Det at kigge ind i fremtiden og derefter justere kursen er så afgørende for virksomhedens konkurrenceevne, effektivitet og indtjening, at det bør ligge i nærheden af den administrerende direktør,” siger han.

Der er også en anden god grund til, at direktørens involvering er nødvendig, og den er knyttet til at sikre, at informationerne rent faktisk anvendes. Det er nemlig komplekst.

Tidligere printede direktionen en finansiel rapport og brugte den til beslutningsstøtte på direktionsniveau. Men når informationerne skal anvendes af menige medarbejdere i organisationerne, skal de kanaliseres effektivt ud og revurderes konstant.

Til at beskrive den proces og den kompleksitet, den omgærdes af, benytter Jesper Thorlund og Gert H.N. Laursen i bogen Business Intelligence udtrykket et ”informationshjul”. Hjulet beskriver en kontinuerlig proces, hvor virksomhedens overordnede strategi definerer, hvilke informationer der er kritiske for virksomheden i den kommende tid. I forhold til disse krav indsamles data, hvorefter processer eller produkter tilrettes. Processen gentages hver gang, der iværksættes nye projekter og processer.

Behov for stærk proces-ejer

Udfordringen er imidlertid – og derfor er opbakningen fra ledelsen essentiel – at informationshjulet typisk går på tværs af de traditionelle siloer i en organisation, og derfor er der behov for en stærkt proces-ejer.

”Personerne, der involveres, er muligvis ikke er vant til at snakke sammen. Derfor er der behov for en stærk leder, der kan drive informationshjulet,” siger Gert H. N. Laursen.

Det behøver ikke som i tilfældet hos Codan at være den administrerende direktør, der påtager sig opgaven. Hos Falck er det vice president og projektdirektør Jan Koldbye Jensen, der klarer jobbet. Og hos SAS er det underdirektør John Dueholm i samarbejde med Eric Berggren-Lindberg, der varetager opgaven.

Og der er typisk to krav til en sådan person, vurderer Gert Laursen:

”Et, han skal være i stand til at sælge sin mission. To, han skal kunne levere varen. Man skal have en mand, der kan skabe visioner og løfte dem op på et strategisk niveau,” siger Gert H.N. Laursen.

At opgaven med at anvende data ikke just er let, genkender administrerende direktør hos Codan, Rickard Gustafson. Han mener, at hans egen rolle er at bakke op om udnyttelsen af informationerne.

”Jeg har sagt, at jeg tror på det. Jeg forsøger at drive en kultur – at stille krav om, at al vores udvikling og innovation baserer sig på faktiske kundedata. Det at skabe en kultur og forme et mindset er min opgave,” siger han.

Og hos Falck giver projektdirektør og vice president Jan Kolbye Jensen sin vurdering af, hvorfor denne strategiske brug af data ikke kun handler om at vælge det rette it-system.

”For at lykkes med at bruge data strategisk, skal du sikre alignment,” siger han.

Med alignment mener han, at det skal være tydeligt for alle i organisationen, at der er sammenhæng mellem de valgte strategier, målesystemer, effektive ledelsesprocesser, og at der er de rette kompetencer til at anvende data til beslutningsstøtte.

”Mange virksomheder har strategier og målsætninger, men du skal også kunne forklare mellemlederen i Maribo, hvorfor og hvordan han skal anvende data,” siger han.