Tag bestyrelsesarbejde alvorligt

Michael Knie-Andersen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Sigrid Nygaard

Der er i disse år stor fokus på bestyrelsesarbejde og en række bestyrelsesformænd er næsten lige så profilerede som rockstjerner. Enkelte erhvervsfolk har så mange og tunge bestyrelsesposter, at bestyrelsesarbejdet er en indbringende levevej i sig selv. Og de sidste år, og med stigende styrke, er kvinder kommet i høj kursus i bestyrelsessammenhæng.

Jeg har selv taget en anerkendt bestyrelsesuddannelse og efterfølgende påtaget mig en række bestyrelses- og advisory-opgaver. Tidligere har jeg supporteret bestyrelsen i de virksomheder, hvor jeg var ansat og blandt andet været vidne til, når bestyrelsen skulle evaluere sig selv. Det foregik noget i stil med, at Leif siger til Carsten: »Jeg synes, du gør det godt«, hvorefter Carsten siger til Leif: »Tak Leif, jeg synes, vi to komplementerer hinanden rigtig godt, og jeg har flere gange tænkt over, at du har nogle rigtig gode bidrag til vores drøftelser«. Klap – klap!

At prominente navne i en bestyrelse ikke er garanti for noget som helst, er der en række eksempler på. Flere anerkendte erhvervsfolk har måttet føle på den hårde måde, hvilket ansvar der følger med ved at sidde i en bestyrelse. Det skal være min påstand, at mange ikke gør sig tilstrækkeligt med overvejelser, inden de siger ja til at indtræde i en ny bestyrelse.

Det er selvfølgelig smigrende at blive spurgt, om man har lyst til at påtage sig en bestyrelsespost. Men husk, inden du siger ja: En bestyrelse bliver på broen – også, hvis virksomheden skulle komme i uforudset stormvejr. Der står du stærkere, hvis du på forhånd har gjort dig klart:

- Har jeg tillid til selskabets ejere og ledelse?

- Har virksomheden et omdømme, jeg gerne vil identificeres med?

- Er formanden og de øvrige medlemmer af bestyrelsen personer, jeg vil kunne arbejde godt sammen med?

- Hvordan er virksomhedens indtjening og finansielle situation?

- Har jeg tid?

- Hvorfor mon man har spurgt mig?

- Hvad kan jeg tilføre bestyrelsen?

- Besidder vi i fællesskab den nødvendige kompetence og erfaring?

- Kan jeg få habilitetsproblemer i forhold til mine andre erhverv?

Det kan især være vanskeligt at forholde sig (selv)kritisk til, hvorfor man er blevet spurgt, og om man realistisk set besidder de rette evner og den nødvendige erfaring og overblik. Synligheden, prestigen og anerkendelsen af dine kompetencer kan skygge for klarsynet.

Vejen ind i en bestyrelse er ofte snørklet, og selektionsprocessen sjældent gennemsigtig. For eksempel annoncerede en større virksomhed for nylig, at de havde fundet en ny bestyrelsesformand. Valget nærmede sig en overraskelse i stil med, hvis FC Barcelona havde udset sig mig som deres nye angrebs-es. Overraskelser er ikke sjældne i den verden.

I en række bestyrelser er medlemmernes kompetencer underordnet hensynet til demokratisk repræsentativitet. I andre tilfælde kan man få indtryk af, at bestyrelsen alene skal kaste glans over selskabet, men ikke forventes at bidrage til selskabets udvikling.

Men det er ikke altid let at flytte succes fra en branche til en anden eller fra en type selskaber til en anden. Konteksten for bestyrelsesarbejdet kan være meget forskellig og helt afgørende. Det er eksempelvis velkendt, at der er stor forskel på at sidde i bestyrelsen for et børsnoteret selskab og en familieejet virksomhed. I børsnoterede selskaber ansætter bestyrelsen typisk direktionen – og afsætter den igen, hvis der bliver uenigheder. Omvendt i familievirksomhederne: Her vælger direktionen (tit lig med ejeren) sin bestyrelse – kommer der uenighed, er det bestyrelsen, der må gå.

Bestyrelsesposter i familieejede selskaber nærmer sig derfor i praksis et ansættelsesforhold. Så det kloge valg er at opstille nogle tydelige spilleregler og eventuelt have udarbejdet en formaliseret bestyrelsesaftale, som tydeliggør opgaven, varigheden og rammerne om en eventuel opsigelse.

Bestyrelsesuddannelser har antageligt løftet det generelle kompetenceniveau, ligesom lovgivningen er blevet skærpet, og for så vidt angår den finansielle sektor, er Finanstilsynet blevet mere opmærksom på bestyrelsesmedlemmernes kompetencer – hver for sig og under et.

Spørgsmål til eftertanke: Hvad motiverer dig ved en bestyrelsespost? Penge, prestige, opgaven, netværk? I hvilken udstrækning har du de nødvendige kompetencer for at begå dig i en konkret bestyrelse – ledelseserfaring, brancheerfaring, funktionserfaring og personlige egenskaber? Hvordan og på hvilke kriterier skal dit arbejde evalueres?

Michael Knie-Andersen, cand.oecon., MBA, ph.d.