Tænk dig om, før du siger ja

Inden man sætter sin underskrift på en ny ansættelseskontrakt er det vigtigt at finde ud af, hvorfor man gerne vil have jobbet og hvilke styrker, der skal bringes i spil.

Inden man sætter sin underskrift på en ny ansættelseskontrakt er det vigtigt at finde ud af, hvorfor man gerne vil have jobbet og hvilke styrker, der skal bringes i spil. Foto: Iris. Fold sammen
Læs mere

Det sker ind imellem, at ledere desværre ikke når at fejre et års jubilæum i det job, som de senest er tiltrådt i. Rigtig ærgerligt for både virksomhed og leder, og én af parterne – eller måske begge – skal ud i en ny, krævende proces for at få hverdagen til at fungere. Der kan være mange årsager til, at veje skal skilles efter så kort tid, men tilbage står, at hvis en ansættelse varer mindre end et år, må det kategoriseres som en fejl­rekruttering.

Umiddelbart skulle man måske tro, at når en leder skifter job, er det bare at skifte fra en stol til en anden, men så let er og går det ikke altid – det kræver en del forberedelse som f.eks. personlig afklaring og forventnings­afstemning, men selvfølgelig også en vel­forberedt rekrutteringsproces fra virksomhedens side.

I begyndelsen af sommeren talte jeg med en kvindelig leder fra mit netværk, som efter knap et år i sit nuværende job skulle fratræde. Det gik stærkt, da hun blev kontaktet af sin nuværende arbejdsgiver, som tilbød hende et job. Det var sidst på måneden, og det blev kun til et enkelt møde med virksomheden, inden kontrakten i al hast blev underskrevet.

Hun havde en god start i jobbet og mente selv, hun fungerede godt, men efter nogle måneder begyndte hun at fornemme, at det måske alligevel ikke var det perfekte match. Efter hendes vurdering var årsagen formentlig en kombination af manglende beskrivelse af, hvad jobbet i virkeligheden indebar, og manglende klarhed om egne forventninger. Der var på intet tidspunkt i rekrutteringsprocessen en forventningsafstemning ­parterne imellem. Derfor arbejdede hun i én retning, og dét, virksomheden ønskede, var i virkeligheden, at hun skulle gå i en anden.

Der er selvfølgelig altid to sider af en sag, og i forhold til min bekendte vil og kan jeg ikke mene noget om, hvem der var »skyld« i det brudte forhold – hvis man i øvrigt kan tale om en skyldig, for årsager er der ofte mange af.

Men jeg ved, at når vi i Lederne taler med vores medlemmer om deres karriere, og især med de ledere, som har forladt et job med kort anciennitet, at er beslutningen om at komme videre i karrieren først truffet, ­flyttes fokus uvilkårligt væk fra det gamle og nu uinteressante job hen imod dét, de nu er på vej til.

Jeg tror, at det er meget vigtigt, at man i et stillingsskifte gør sig klart, hvad man vil, også når der opstår fristende jobtilbud op til et månedsskifte, som kræver en hurtig beslutning. Det handler om afklaring om, hvorfor man gerne vil have jobbet, hvilke styrker, der kan bringes i spil, og hvad der motiverer. Ledelsens og medarbejdernes øjne vil være rettet mod en ny leder fra dag ét, og indsatsen vil blive målt på, hvordan den første tid i jobbet forvaltes. Derfor er det vitalt at tænke jobbet godt igennem, inden man siger ja.

I en af Ledernes karriereguides, som netop sætter fokus på det at skifte job, ­fortæller en leder, at hans erfaring er, at især de første 100 dage er vigtige. Det er sådan cirka så lang tid, man har til at få stillet de dumme spørgsmål, være nysgerrig, få organisationen ind under huden og også begynde at sætte sig eget præg, så man ikke bliver en del af tapetet.

Og det er lige præcis det personlige præg, det handler om, når man som leder skal vise sit værd i et nyt job. Man må ikke være usynlig. Succes i ledelse handler om at skabe resultater for virksomheden, for sig selv og sine medarbejdere, og det kræver, at man både er ydmyg og modig og i høj grad sætter sig selv i spil. Det hele forudsætter grundigt forarbejde, og gevinsten er bl.a. anciennitet, der varer længere end et år.