Strategien der ramte hjertet

En helt afgørende pointe i strategiarbejde er, at det skal ramme vores hjerter. Det er vi slet ikke gode nok til. Og det kræver helt andre virkemidler end de sædvanlige glittede rapporter og elektroniske præsentationer.

Eva Zeuthen, CBS. Fold sammen
Læs mere
Foto: Erik Refner

En af de mange ting, der undrer mig i tale om ledelse, strategi og organisationsudvikling, er en dominerende distinktion mellem offentlige og private virksomheder. Selv om vi taler om at lære af hinanden, ligne hinanden og efterligne hinanden, så er store dele af konsulentmassen, litteraturen og medarbejderne trygt placeret i den ene kasse og bevæger sig yderst sjældent over i den anden. Og distinktionen bliver en hæmsko, når mange af organisationens medarbejdere er langt tættere i sindelag på nødhjælpsarbejdere, kunstnere og håndværkere, end de er på universitetsuddannede scient.pol.’er og jurister. For så skal ledelsen, strategiarbejdet, kommunikationen og alle de andre organisatoriske værktøjer tænkes helt anderledes. Vi skal tænke i følelser, vi skal tale til hjertet.

Strategiarbejde er jo en branche i vækst. Fyldt med konsulentanalyser, vurderinger af organisationens svagheder, styrker, muligheder og trusler. Fastlæggelse af vejen frem og tilvalg og fravalg af, hvad der produceres. Prioriteringsøvelser og allokering af ressourcer. Print af materiale og produktion af formfuldendte figurer. Samlet set præget af et abstrakt sprogbrug, fremmedgørelse og »djøfferi«.

Men der er et valg. Og der er muligheder, som vi alt for sjældent benytter os af. Muligheder, som handler om at italesætte det, som organisationen basalt set er sat i verden for at yde, og som er det, langt de fleste medarbejdere brænder for.

Hos os er det diagnostik, behandling, pleje og omsorg og hverken ressourceallokering eller evige centraliseringsøvelser. Og ledelsen må vende sig selv på hovedet og ud i kommunikative øvelser, som er fremmede og ligger uden for deres egen faglighed. De skal nemlig give stemme til og skabe fortælling om kerneopgaven og kerneopgavens sublime løsning. Mentalt er der bare et stykke vej fra direktion til udførende led. Ikke kun hierarkisk – men i opfattelsen af hvad der er interessant, relevant og rørende.

Det er blandt andet derfor, at strategiarbejde er så svært. Og at noget af det sværeste er at få strategien fra direktionslokalet helt ud i organisationens yderste led.

Vi ved også, at det går den forkerte vej – de seneste 30 år med offentlige moderniseringsstrategier viser utallige mislykkede forsøg, fordi strategien ikke »oversættes« – det viser en nyligt publiceret ph.d.-afhandling fra CBS af Søren Obed Madsen.

Afhandlingen konkluderer ret rammende, at sprogbrug, faglighed og kultur er afgørende, og hvis et DJØF-rationale og -sprogbrug tager overhånd, så rammer vi aldrig den grundlæggende tankegang hos sygeplejersken, lægen eller folkeskolelæreren.

Men det kan gøres anderledes. Et eksempel på det synes vi, at vi har leveret i strategiarbejdet på Gentofte Hospital. Her arbejder vi med overskriften »Godt behandlet«.

Er det ikke overflødigt? Nej, desværre. Overskriften er en hel central del af en strategisk indsats – for selv om danske patienter generelt er tilfredse med deres hospitaler og sygehuse, er der stadig et stykke vej i forhold til at møde patienterne der, hvor de er, og give dem oplevelsen af at de – gennem hele deres forløb – er godt behandlet.

Vi må også konstatere at vi tidligere i vores strategiarbejde har forsømt at skabe fortællinger og fokusere på noget af det mest centrale; fagligheden og omsorgen, som leder til denne gode behandling.

Vejen frem er derfor ikke flere teoretiske redegørelser for, hvad god omsorg er. Ikke flere kurser og kompetenceudviklingsforløb. Ikke flere strategiprocesser og konsulentrapporter.

Vejen frem er at vise det, at tale om det og at gøre det. Et af resultaterne af at tænke på denne måde – i kommunikation, i fortælling og i billeder – kan ses på www.gentoftehospital.dk/omsorg. Her ser man, hvad det egentlig drejer sig om, hvordan omsorg ydes, når det er allerbedst ,og selv den koldeste djøf-hånd bliver faktisk berørt af fortællingen fra en hospitalsseng. Og det er en helt afgørende pointe i strategiarbejde – det skal ramme vores hjerter, hvis vi vil ændre noget.

Hvordan ved vi så at det virker? Det ved vi, når vi både ser en markant vækst i rosende breve og i patienttilfredshedstal, og når vores medarbejdere ved MUS-samtaler giver udtryk for, »at endelig har vi fået en strategi, der siger os noget«.

Vi ved det også, når vi under Bodil-stormen pludselig skal huse en stor gruppe plejekrævende beboere fra et oversvømmet plejehjem, og når både plejepersonale, køkkenpersonale, rengøring og portører ekstraordinært stiller op med en utrolig positiv indstilling.

Vi er på vej. Via hjertet.