Stort fald i lediges aktivering bekymrer LO

Det er ikke kun pipfuglekurser der er sat en stopper for, men også meningsfuld aktivering, viser analyse.

(Foto: Michael Bothager/Scanpix 2014) Fold sammen
Læs mere
Foto: Michael Bothager

Antallet af ledige, der sendes i aktivering, er faldet med omkring en tredjedel, siden beskæftigelsesreformen trådte i kraft i begyndelsen af 2015, skriver Altinget.

Meningen med reformen var at sætte en stopper for de såkaldte pipfuglekurser og andre former for meningsløs aktivering.

Men nu viser det sig, at også væsentlig færre ledige aktiveres i form af privat løntilskud, uddannelse og virksomhedspraktik, som ellers øger chancen for at komme i job.

Det viser en ny analyse, som hovedorganisationen LO har lavet.

Fra 2014 og 2015 faldt aktiveringsgraden for ledige på dagpenge fra 16,2 procent til 11,9 procent.

Og sammenlignes de første tre kvartaler i 2014 med de første tre kvartaler i 2015, er omfanget af aktivering faldet med 6400 personer - eller knap en tredjedel.

»Det er fint, at man får bremset den meningsløse aktivering, men det må ikke gå ud over den meningsfulde aktivering. Den aktive arbejdsmarkedspolitik udgør det ene ben i vores flexicurity-system. Derfor er vi bekymret over udviklingen«, siger LO-næstformand Ejner K. Holst til Altinget.

Det største fald er sket inden for offentligt løntilskud og jobrotation, hvor omfanget er omtrent halveret, mens vejledning og opkvalificering er faldet med godt en tredjedel.

Men også inden for privat løntilskud og ordinær uddannelse er der sket et fald på knap 20 procent, mens brugen af virksomhedspraktik er skruet ned med fire procent.

I samme periode er arbejdsløsheden også faldet, men det skulle ifølge LO-analysen alene forklare et fald på 1200 færre personer i aktivering fra 2014 til 2015.

Venstres beskæftigelsesordfører, Hans Andersen, ser udviklingen som udtryk for, at kommunerne lige nu er i gang med at omstille sig til en ny beskæftigelsespolitik.

»Men jeg bliver bekymret, hvis det er udtryk for en mindre ambitiøs beskæftigelsespolitik.«

»Hvis det er tilfældet, vil jeg kraftigt opfordre kommunerne til at komme tilbage på det spor, der handler om, at man har en offensiv beskæftigelsespolitik, som sikrer, at ledige bliver bragt tættere på arbejdsmarkedet ved brug af de redskaber, som faktisk virker«, siger han til Altinget.

Ifølge Kommunernes Landsforening (KL) er det faldende aktiveringsniveau helt i tråd med intentionerne i de seneste års lovændringer.