Stine Bosse: Mænd skal tvinges på barsel

En af dansk erhvervslivs mest indflydelsesrige kvinder, Stine Bosse, giver sin opskrift på, hvordan vi får mere ligestilling og flere kvinder i topledelser. Et vigtigt værktøj er far-kvoter.

Stine Bosse. Fold sammen
Læs mere

Delt barsel mellem far og mor, fast­holdelse af måltal for kvinder i bestyrelser, daginstitutioner af god kvalitet og et opgør med krav til økologiske madpakker og smagfulde hjem – det er nogle af de ting, der ifølge professionelt bestyrelsesmedlem Stine Bosse skal til for at udnytte den kvindelige talentmasse og opnå ligestilling på direktionsgangene.

Stine Bosse er en af de toneangivende danske erhvervskvinder, og med sin fortid som koncernchef i ­forsikringsgiganten Tryg og en bestyrelseskarriere med poster i tyske Allianz Group, Banknordik, Tele Greenland og Nunaoil er hun en stemme, der lyttes til i debatten om kvinder og deres muligheder for at gøre karriere på lige fod med mændene. Stine Bosse spiller bolden til kvinderne selv og til politikerne, som hun mener skal skynde sig at indføre tvungen barselsorlov for mænd, som ellers blev opgivet af Helle Thorning-regeringen.

»Barselsorloven bør deles af far og mor, så startpositionen som forælder bliver ens for kønnene. Kvinder får typisk to børn, og to år er rigtig lang tid at være uden for arbejdsliv og karriere. Det betyder, at det kan være uoverstigeligt svært at komme tilbage til jobbet. Mange kvinder fristes til at hoppe ned i gryden og gå ned i tid for at prioritere hjemmet frem for at genoptage karrieren. Derfor bør forældrene dele barselsorloven mellem sig,« mener hun.

Et voldsomt svigt

»Nogle mener, at staten ikke skal blande sig i, hvordan familierne indretter sig. Men staten blander sig i rigtig mange ting i forvejen. Det er jo også staten, der har besluttet, at kvinder overhovedet har barsel. Hvis vi rigtig gerne vil gøre noget ved ligestillingen, så bør vi starte her,« mener Stine Bosse, som kalder det »et voldsomt svigt« fra Helle Thorning-regeringens side, at planen om delt barsel blev opgivet.

Stine Bosses næste forslag til at få flere kvinder på direktionsgangene vedrører også politikerne, men her råder hun dem til at holde fingrene væk. Det vil sige væk fra den ordning, de allerede har indført om, at større selskaber skal udarbejde politik og oplyse måltal for antallet af kvinder i bestyrelsen.

»Lad os beholde de måltal, for de er begyndt at virke. At begynde at lege med tanken om at fjerne de måltal, det er helt ude i skoven,« siger Stine Bosse.

Hun har tidligere været tilhænger af kvindekvoter i bestyrelser, men fordi måltallene viser sig at virke, har hun forladt kvote-tankegangen.

»I de generalforsamlingsalgte bestyrelser har andelen af kvinder flyttet sig fra otte til 20 pct. Det er da noget, selv om vi fortsat er bagud i forhold til Sverige,« siger hun.

Stine Bosse støttes af Nina Smidth, økonomiprofessor og erhvervskvinde på topniveau med tunge bestyrelesposter i Carlsberg og Nykredit. Hun mener også, at Danmark bør indføre far-kvoter, hvor en del af barselsorsloven reserveres til fædrene. Det vil bane karriere­vejen for flere kvinder og løfte en byrde fra mændenes skuldre. Nina Smidt har forsket i mænds og kvinderes forfremmelsesmuligheder og når frem til, at når far tager barsels­orlov, risikerer han både at blive opfattet som en blød mand og at blive straffet.

»Når en far tager sin andel af barselsorloven, bryder han en kønsstereotyp og sender et negativt karrieresignal. Politikerne bør ændre den nuværende barselsorlov, så en del af orloven reserveres til far, men bortfalder, hvis han ikke bruger den. Det vil løfte noget af byrden væk fra fars skuldre, så han ikke straffes eller signalerer, at han er en blød ka’l, hvis han vælger at gå på orlov,« sagde Nina Smith for nylig i Berlingske og pegede på, at lande som Sverige, Island og Tyskland allerede har indført far-kvoter.

Stine Bosse, professionelt bestyrelsesmedlem

»Mette Blomsterberg holder jeg vældig meget af, men hold da op, når hun laver madpakker på fjernsynet, hvor er jeg ved at eksplodere. Hendes negle er så pæne, og hun sætter cellofan og sløjfer rundt om.«


Forventning om tre børn

Nina Smith har undersøgt forskellen på forfremmelser for kvinder og mænd i Danmarks 2.000 største virksomheder i årene 1997-2007 og blandt andet kigget på, hvor mange børn og hvor meget barsel kvinder og mænd har haft. Resultatet er, at der for kvinder er en forventning i samfundet om, at de får omkring tre børn og går på barsel. Det modsatte gælder for mænd. Så hvis de individuelt vælger at holde barselsorlov, straffes de med en signifikant lavere mulighed for at blive forfremmet.

Nina Smidth mener, at indførelse af far-kvoter i Danmark vil bane vejen for, at flere kvinder kan gøre karriere, hvis ansvaret for familien deles mellem kønnene.

»Det giver langt mere mening at have farkvoter til barsel end kvindekvoter til bestyrelser. Det er, når børnene bliver født, at kvinderne snubler i karrieren,« har hun sagt.