Søfolk taber sag om skat og løn i Højesteret

Rederiet DFDS har fået medhold i en sag, hvor to søfolk krævede højere løn på grund af skattelettelser.

København. Søfolk, der får deres løn udbetalt som et nettobeløb under den såkaldte DIS-ordning, skal ikke automatisk have reguleret deres løn, når der gennemføres generelle skattelettelser i samfundet.

Det står klart, efter at Højesteret onsdag har afgjort en sag, hvor to søfarende havde krævet mere i løn af rederiet DFDS.

Højesteret er dermed enig med landsretten, der tidligere var nået frem til samme konklusion.

Søfolk, der er ansat under DIS-ordningen, betaler ikke indkomstskat. Ordningen har eksisteret siden 1988. Den bevirker, at rederierne ikke skal betale de søfarende så høj løn, som de ellers ville skulle.

Det skulle gerne gøre rederierne bedre i stand til at klare sig mod udenlandske konkurrenter. Men det betyder også, at de søfarende ikke får samme gavn af skattelettelser som andre.

Ordningen kan ses ifølge fagforeningen 3F ses som statsstøtte til rederierne for at fremme beskæftigelsen til søs. Men den har ifølge 3F kostet søfolkene et trecifret millionbeløb.