Sociolog: Myte at ledelse er en mandeverden

Vejen til succes i det moderne arbejdsliv er at kunne forene traditionelt kvindelige og mandlige værdier, siger norsk forsker.

Det er en myte, at topledelser i erhvervslivet domineres af maskulinitet, og at der skulle være afgørende forskelle i måden, som mænd og kvinder leder på, skriver Kristeligt Dagblad.

Succes i ledelse afhænger af, om lederen kan kombinere det traditionelt maskuline og det feminine, konkluderer den norske sociolog Anne Grethe Solberg, som har skrevet en doktorafhandling om kønsforskelle i ledelse. Hun er selv overrasket over resultaterne.

- Der eksisterer nogle myter om, at man for at fungere som leder skal være maskulin i den betydning, at man sætter sin egen vilje igennem og ikke bryder sig så meget om, hvad andre siger. Men den topledelse, vi har i Norge i dag, er præget af mere sammensatte, androgyne (tvekønnede red.) værdier. Den er mere fleksibel og tolerant og ikke specielt fokuseret på at markere sig selv, siger Anne Grethe Solberg til avisen.

Afhandlingen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 917 norske top- og mellemledere.

Anne Grethe Solberg vurderer, at det ikke kun er i erhvervslivet, men også i det moderne samfund som helhed, at vejen til succes er at kunne forene traditionelt mandlige og kvindelige værdier. I den maskuline tilgang risikerer man ifølge den norske sociolog at tromle andre, mens man i den feminine tilgang gør sig afhængig af andre og lægger for stor vægt på, om andre synes om en.

Sten Baagøe Nielsen er køns- og uddannelsesforsker ved Roskilde Universitet, og han kalder Anne Grethe Solbergs definitioner af maskulinitet og femininitet lovlig firkantede. Men han er enig i, at det moderne samfund stiller nye krav til begge køn, hvor mændene har mest at tabe.

- Traditionelle kønsforskelle lader sig ikke viske ud fra den ene dag til den næste. Men når man ser på, hvordan man fastholder mænd på sygeplejerske- eller pædagoguddannelserne, er udfordringen at se tilpas nuanceret på, hvad maskulinitet faktisk kan betyde i dag og overskride lærernes, studerendes, brugeres og patienternes forventninger om, at mænd skal noget bestemt - og der ligger store udfordringer i at bryde kønsstereotyper, siger han til Kristeligt Dagblad.