Socialdemokraterne: Forskel i løn for det samme arbejde

De offentligt ansatte skal have adgang til frynsegoder og til personlige lønforhandlinger, mener Socialdemokraterne. LO er vild med fryns, men skeptisk over for, at nogle kan få højere løn end andre for at udføre det samme job.

Foto: Claus Bech Andersen
Socialdemokraterne foreslår en offentlig lønreform, der skal sikre de offentligt ansatte mere i løn og flere frynsegoder. Det bliver et centralt krav fra partiet, når forhandlingerne om regeringens kvalitetsreform går i gang til efteråret, skriver Politiken.

Lønreformen skal give de offentligt ansatte adgang til individuelle lønforhandlinger, så den enkelte kan blive belønnet for en særlig indsats.

»Der er behov for en reform af lønstrukturen i det offentlige, så der bliver plads til at belønne den gode indsats«, siger gruppeformand Carsten Hansen (S) til Politiken.

»Og så skal der være mulighed for at give det fryns, som man kan få i den private sektor«.

Dermed adopterer Socialdemokraterne en idé, som statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) talte varmt for, da han sidste efterår lancerede regeringens kvalitetsreform. Dengang foreslog Fogh netop en lønreform med mulighed for højere løn til offentligt ansatte, der gør en ekstra indsats.

Men siden er tanken forsvundet ud af regeringens udspil, og Fogh har forklaret, at han er blevet klogere og nu mener, at det er bedre at belønne holdindsats. Fogh er mere på linje med LO-formand Hans Jensen, der ikke bryder sig om tanken om individuel løn i det offentlige.

»Det bør være kollektive rettigheder. Ellers udvikler vi et helt nyt lønsystem, som sagtens kan medvirke til, at urolighederne i den offentlige sektor bliver større, end de er nu«, siger Hans Jensen.

»Det vil blive udlagt meget negativt, hvis en får frem for andre i en gruppe«. Til gengæld finder Hans Jensen det »helt urimeligt«, at offentligt ansatte ikke har samme muligheder for fryns som privatansatte. Ansatte i staten må ikke modtage frynsegoder. Forbuddet gælder dog ikke kommuner og regioner, men fryns er ikke særlig udbredt.

S er klar til at kombinere en lønreform med bedre løn til lavtlønsgrupperne. Men de ekstra penge skal fordeles af de offentlige arbejdsgivere og fagbevægelsen i overenskomstforhandlingerne.

»Vi vil ikke være med til at ødelægge den danske aftalemodel, men vi vil gerne være med til at sikre, at der er den fornødne pose penge«, siger Carsten Hansen. Han erklærer sig også parat til fælles front med Dansk Folkeparti i efterårets forhandlinger:

»Vi vil godt levere et flertal sammen med Pia Kjærsgaard til at løfte de offentligt ansatte«.

Det har DF-lederen flere gange opfordret Socialdemokraterne til.

»Da vi forhandlede efterlønnen, var det godt, at både vi og Socialdemokraterne var med. Sådan er det også nu, og det er ikke polemisk ment. Det er godt, hvis Socialdemokraterne er med, når vi skal forhandle de bløde områder«, siger Pia Kjærsgaard.

Kilde: Politiken