Slap af - der er krise

Kort nyt: Stressniveauet daler i danske virksomheder, viser en undersøgelse fra Dansk Erhverv, der har lavet en rundspørge blandt 127 virksomheder.

Læs mere
Fold sammen
Halvdelen af medarbejderne føler, at stressniveauet er det samme som sidste år, mens 17 procent mener, at det er blevet højere. Til gengæld oplever næsten hver tredje virksomhed eller 29 procent, at der er mindre stress i virksomheden.

»Når krisen trykker virksomhederne og dens ansatte, rykker de tættere sammen og fokuserer på samarbejde og på at få løst opgaverne bedst muligt, mener Martin Darré, hr-konsulent i Dansk Erhverv. Virksomhederne oplever, at det er de 30-49-årige, som især rammes af stress. Faktisk peger 61 procent af virksomheder på denne gruppe som den mest stressramte, mens 20 procent oplever, at medarbejdere over 50 år er mest stressede.