Skattereform i konjunkturklemme

Når Skattekommissionen offentliggør sit reformforslag mandag, vil kritikken hagle ned. Forudsigeligt nok, fordi kommissionen vil fjerne skattesubsidier. Og lidt mindre forudsigeligt, fordi en reform udtænkt i højkonjunktur nu skal gennemføres i lavkonjunktur. Men kommissionen har lobbyet dygtigt i det politiske landskab. Så ledende politikere og erhvervslivets skattedebattører bakker stadig op om lavere marginalskatter – selv om det koster.

Foto: Michael Bothager. Carsten Koch, formand for regeringens skattekommision.
Læs mere
Fold sammen
Det bliver blæsevejr. Hård modvind, der hurtigt kan rejse sig til storm eller orkan, når Skattekommissionen anført af tidligere skatteminister Carsten Koch (S) på mandag kl. 12. offentliggør kommissionens forslag til en skattereform i DGI-byen i København.

Modvind eller storm, fordi kommissionen for at finansiere lavere marginalskatter har været omkring alle mulige særregler, undtagelser og velerhvervede rettigheder som den ene, anden eller tredje del af både erhvervsliv og husholdninger nyder fordel af. Fordele, der forsvinder for at finansiere en lavere indkomstskat.

Modvinden kan betyde skibbrud for Skattekommissionen, som det så ofte før er sket. Velfærdskommissionens arbejde blev fejet af bordet, før det næsten var fremlagt. Og Arbejdsmarkedskommissionens fremrykkede forslag led en tilsvarende skæbne.

Det er Carsten Koch helt bevidst om. Derfor har han suppleret kommissionsarbejdet med en omfattende lobbyindsats i politiske kredse. Penduldiplomati fra højre til venstre i folketingssalen i stil med en traditionel fredsforhandler i Mellemøsten – men med langt større succes. Hovedlinjerne i kommissionens forslag er allerede ved fremlæggelsen dybt forankret hos en række ledende politikere, der med en række passende justeringer – især på finansieringssiden – skal trække hver deres bagland på plads til et bredt skatteforlig.

Selv med den brede forankring af hovedlinjerne er det ikke en helt enkel sag at sikre det brede forlig og ro på den politiske bagsmæk. Ud over modvind i dele af erhvervslivet og på Christiansborg er Carsten Kochs arbejde løbet ind i en veritabel orkan ude i den økonomiske virkelighed.

Reformarbejdet blev søsat i slutningen af en af de længst varende højkonjunkturer i dansk økonomi. Dagsordenen var præget af en overophedet økonomi med høje lønstigninger og akut arbejdskraftmangel. Lavere marginalskat for at øge arbejdsudbuddet forekom oplagt for næsten enhver.

Men det konjunkturbillede er forandret totalt. Og de tidligere forventninger om en kortvarig vækstafdæmpning er afløst af et styrtdyk ind i en recession, hvis dybde det er for tidligt at vurdere.

Det efterlader Carsten Koch med i hvert fald tre problemer:

Det økonomiske råderum, der er til en finanspolitisk lempelse, ville på kort sigt have mere effekt, hvis det blev brugt på investeringer i stedet for skattelettelser. Men kernen i Kochs reformforslag er lavere skat og højere afgifter.

Krisen sender stadig boligpriserne nedad, og det lægger gift for den sænkning af værdien af boligejernes rentefradrag, der skal finansiere store dele af lettelserne.

Den internationale afmatning går hårdt ud over dansk eksport oven i en i forvejen ualmindeligt presset konkurrenceevne. Det taler ikke for – som planlagt – at finansiere en del af skattelettelserne med øget erhvervsbeskatning, for det vil gøre eksporterhvervenes omkostningsklemme endnu større.