Skat jagter selskabstømmers rådgivere

Dem, der har hjulpet selskabstømmeren Poul Bøjer med at stifte selskaber fra fængslet, kan regne med at få Skat på nakken. Samtidig vil Skat tvangslukke selskaber som Bøjers.

Læs mere
Fold sammen
Under selskabstømmersagerne - det største retsopgør i Danmark siden Anden Verdenskrig - lykkedes det aldrig at fange de pæne rådgivere, der hjalp de kreative svindlere.

Det plager endnu myndighederne, som længes efter at få statueret et eksempel - og er parate til at bruge uforholdsmæssigt mange ressourcer på at få én i nettet.

Skat ser nu muligheden for at nå det mål ved at gå efter den eller de personer, der har hjulpet Poul Bøjer (tidligere Fischer) med igen at blive direktør trods forbud mod at stifte og drive virksomhed.

Og da Bøjer samtidig er den største selskabstømmer af dem alle, vil det nærmest være et udtryk for højere retfærdighed, hvis det lykkes for skattemyndighederne i netop denne sag.

»Jeg mener, at en model med et kommanditselskab i Danmark og et engelsk selskab, der hæfter for det danske, er en klar omgåelse af forbuddet mod at drive virksomhed her i landet. Jeg vil ikke nægte, at jeg synes, det er møgirriterende. Samtidig er det en meget alvorlig forseelse at rådgive om at omgå den slags regler,« siger Peter Nørregaard, chefkonsulent i Skat.

Hvis der er advokater eller revisorer involverede, vil Skat som minimum indklage dem for branchernes egne nævn og måske endda for domstolene.

»Nu regner jeg ikke med, at registrerede eller statsautoriserede revisorer har været med til at omgå sådan et forbud, men er det sket, vil vi som minimum anmelde forholdet til Revisornævnet. Ellers må vi gå rettens vej, for vi er meget opmærksomme på rådgivere, der hjælper med at omgå eller bryde loven,« siger Peter Nørregaard.

Simpel opskrift
I princippet er det ligegyldigt, om Bøjer har gemt sorte millioner i selskabet på Seychellerne, eller blot skal bruge et dansk selskab til at fakturere egne arbejdstimer, som han fortalte til Business først på ugen: I Skats optik er hans og rådgivernes forseelse, at de har omgået Bøjers forbud mod at stifte og drive virksomhed her i landet. Forbuddet var en del af den historisk hårde dom over Bøjer, som også gav syv års fængsel, frakendelse af advokatbevillingen og konfiskation af 15,5 mio. kr.

I udgangspunktet burde det ikke være muligt for en bortdømt som Bøjer at starte virksomhed. Erhvervs- og selskabstyrelsen har registreret hans personnummer, så der kommer en advarsel, hvis han forsøger at registrere eller indtræde i et selskab - og det fanger naturligvis også et navneskifte, som det han har lavet.

Bøjer har imidlertid købt en selskabspakke, der simpelt og effektivt kommer udenom kontrol-mekanismen (som vist på grafikken) gennem en række selskaber i udlandet.

Tvangsopløsning
Én ting er imidlertid at komme uden om den indledende kontrol, en helt anden er det at omgå skattemyndighederne, der står for at håndhæve forbuddet. Godt nok reagerer Skat først, når de bliver opmærksomme på, at der kan være et problem - og som beskrevet i Business tirsdag kan der nå at være gået meget galt inden - til gengæld har de vide beføjelser til at lukke selskaber.

Tvangslukning af Bøjers kommanditselskab kan da også meget vel blive udkommet.

»Jeg mener ikke, det kan lade sig gøre at omgå regler om rettighedsfrakendelse med et kommanditselskab. Den slags konstruktioner vil vi forsøge at stoppe, og vi er parate til at køre en sag i retten, hvis det er nødvendigt for at få en tvangsafmeldelse, Jeg mener nemlig, at SKAT har en retlig forpligtelse til at reagere på forhold, som synes i klar strid med en rettighedsfrakendelse.« siger Peter Nørregaard.

Det er ikke muligt at få en kommentar fra Poul Bøjer, der ikke længere ønsker at tale med Business.