Skal konkurrenter arbejde i samme team?

Kan afdelingslederen forvente, at to potentielle konkurrenter kan finde ud af at samarbejde?

Foto: Annelene Petersen. ARKIVFOTO.
Læs mere
Fold sammen

En afdelingsleder på regionens store sygehus har fået til opgave at sammensætte et team til en ny arbejdsopgave om patientsikkerhed. Emnet er højt prioriteret hos sygehusledelsen. Afdelingslederen har ikke selv den store erfaring med at lede teams, men hun har gjort sig nogle erfaringer, da hun selv var medarbejder og arbejdede i teams. Som hun ser det, findes der to succeskriterier: Samarbejdet skal fungere, og teamet skal levere resultater.

Til den konkrete opgave har afdelingslederen blandt andet kig på to medarbejdere, der fagligt er meget stærke og nærmest selvskrevne i forhold til emnet. Begge er ambitiøse typer, der gerne sætter retningen – og begge er i besiddelse af temperament og konkurrencementalitet. Afdelingslederen frygter, at de to i samme team er lig med konflikter, da de sandsynligvis vil opfatte hinanden som konkurrenter.

Hun overvejer en alternativ løsning, hvor teamet er sammensat ud fra hvilke medarbejdere, der socialt komplimenterer hinanden. Men hun er i tvivl om, hvad hun skal vægte højest i teamsammensætningen. Det gode samarbejde eller de resultater, der giver point hos sygehusledelsen?