Skaf dig et netværk og brug det!

Det kvindelige ideal om at gøre karriere handle om, at man alene kommer frem på sine faglige kvalifikationer.

Man skal bare være en god jurist, journalist eller læge, og på grund af ens blændende kvalifikationer får man jobbet, karrieren og kollegernes respekt. In your dream, sister!

Det er nødvendigt at opbygge social kapitel eller netværk. Kvinder er tilbøjelige til at pålægge sig selv og deres medsøstre en hel del selvcensur i forhold til at udnytte social kapital. Det virker stadigvæk angstprovokerende, hvis kvinder mødes i rene kvindenetværk.

Et godt netværk er fundamentet for en succesfuld karriere, og manglen på ét nævnes igen og igen som en af de væsentligste barrierer for, at kvinder kan gøre karriere. Det kan være svært at få adgang ti uformelle netværk som den lokale fodboldklub, hvor byens forretningsdrivende mødes. Men ofte er det kvinderne, der mangler forståelse for nødvendigheden af netværk ud over de rene kvindenetværk.

Kvinder skal lære at gøre tjenester, så man kommer i en position, hvor man kan inkassere en tjeneste.

Respektér hierarkiet – gå aldrig udenom din chef!
Æd chefens urimeligheder
Fat sportssproget!
Undgå faldgruberne ved jobsamtalen
Glem din pigeopdragelse og drop selvironien
Nævn aldrig din vægt!
Undgå at lære, hvordan kaffemaskinen fungerer!
Klæ’ dig til rollen
Sig aldrig chefen imod i andres fravær!
Skaf dig mere i løn
Drop den hellige moderrolle

Kilde: Håndbog for karrierekvinder