Sikkerhed flytter ind på chefgangen

Arbejdssikkerhed. Sikkerhed på byggepladsen er blevet så strategisk vigtigt i store byggeprojekter, at arbejdsmiljøet flytter fra sikkerhedsorganisationen til chefgangen. Men det er ikke nødvendigvis godt for det forbyggende arbejde med arbejdsmiljøet, viser ny forskning.

Nye krav om social ansvarlighed fra omverdenen betyder, at arbejdssikkerhed på større byggepladser er flyttet fra sikkerhedsorganisationen til topledelses-niveau, konkluderer Arbejdsmiljøinstituttet i en ny ph.d.-afhandling.

- Det er helt tydeligt, at der er sket en udvikling i byggeriet. Det handler i stigende grad om image. De store byggefirmaer vil gerne fremstå som nogen, der håndterer arbejdsmiljø og sundhed godt. Det betyder også, at de i stigende grad stiller krav til leverandører og underentreprenører om, at de skal kunne dokumentere at de har styr på sikkerheden på byggepladsen, siger Johnny Dyreborg, forsker ved Arbejdsmiljøinstituttet.

Han er forfatter til ph.d.-afhandlingen "Sikkerhed Mellem papir og virkelighed". Her har han gennemgået fire af den nyere danmarkshistories største byggeprojekter, Storebæltsbroen, Øresundsbroen, Københavns Metro og DR-Byen.

I de fire byggerier er fokus på sikkerhed rykket stadig tættere på topledelsen, og man er gået fra at være reaktiv i forhold til sikkerhedskravene til at være proaktiv. På Storebæltsbroen blev syv byggearbejdere dræbt, på Øresundsbroen mistede fire livet, mens Metroen og DR-Byen ikke har kostet liv.

Papir eller praktisk arbejdeDen øgede fokus på sikkerhed kan blandt andet give sig udslag i krav om arbejdsmiljøcertificering og sikkerhedscertificering til konkrete opgaver.

- Mange underleverandører støder på kravet om dokumentation eller certificering af sikkerhedsforhold. Det er de større virksomheders måde at sikre sig, at der er styr på sikkerhed ud i alle led. Ofte vil man fore-trække en sikkerhedscertificeret virksomhed, fordi man så, hvis der går noget galt, kan sige: Ja, men vi tog en certificeret virksomhed, siger Johnny Dyreborg.

Risikoen er imidlertid, at det store strategiske fokus på sikkerhed, ender med at blive et fokus på at have orden i papirer fremfor det faktiske sikkerhedsarbejde.

Det kan betyde, at omdrejningspunktet for sikkerheds-arbejdet forskydes fra først og fremmest at være et forhold mellem ledelse og ansatte, til at være et anliggende mellem ledelsen og interessenter i omverdenen.

Det kan skabe konflikt mellem de hensyn, der bliver taget i det interne sikkerhedsarbejde, og de hensyn, der bliver taget til organisationens eksterne interessenter. For mens man udadtil arbejder for at forbedre byggeriets performancemål, for at fremstå som ansvarlige overfor omverdenen, for eksempel ved at øge fokus på at reducere antallet af anmeldepligtige ulykker, så sker det ofte på bekostning af de mindre alvorlige ulykker og det lange seje træk med at forebygge.

Medarbejdere hægtes afOg det kan betyder, at medarbejderne føler, at de bliver hægtet af sikkerhedsarbejdet.

- Sikkerhedsarbejde bliver for vigtigt for ledelsen til at overlade til sikkerhedsorganisationen, siger en sikkerhedsrepræsentant på et af de store byggeprojekter ifølge ph.d.-afhandlingen.

- Man kan lidt forenklet vælge mellem to strategier. Enten kan man fokusere på at papirgangene er i orden for eksempel vil at satse på certificeringer, eller også kan man vælge at satse på at gøre noget for arbejdsmiljøet og sikkerheden i praksis. Problemet med den første strategi er, at den ikke er nogen garanti for, at der ikke sker ulykker, og at det forebyggende arbejde er i orden. Det er vigtigt, at der skabes sammenhæng mellem politikken og det praktiske arbejde, siger Johnny Dyreborg.

I mindre virksomheder er det især lederens karisma og personlige holdning, der er med til at sætte sikkerhedsstandarden i virksomheden.

I større virksomheder er nødvendigt at inddrage mellemlederne for eksempel ved ikke kun at spørge til produktionen, men også til sikkerheden. Samtidig er det ifølge Johnny Dyreborg vigtigt, at tage medarbejderne med på råd for at sikre, at der er forståelse for sikkerhedsarbejdet i hele virksomheden.Læs mere:

www.ami.dk