Sig fra, hvis partnerkollegaen blander sig

Sidste uges dilemma handlede om Mads, der er partner i et mindre revisionsfirma. En af de to andre partnere beder under fire øjne Mads om at lade være med at blande sig i medarbejderen Simones arbejde.

Simone er ansat i Mads’ afdeling, og samtalen mellem de to partnere finder sted, efter at Mads har givet Simone en mundtlig advarsel for ikke at passe sit arbejde ordentligt. Mads har senere hørt, at partnerkollegaen ser Simone privat.

Ledelsesrådgiver hos Lederne Helle Bruun Madsen mener, at partnerkollegaen går ind over Mads’ ledelsesrum og langt over stregen. Hun betegner partnerens adfærd som »uhørt«.

»Mads har selvfølgelig både ret og pligt til at lede Simone og de andre medarbejdere i hans afdeling. At lede en medarbejder indebærer også at give feedback. Ikke bare på resultater og det faglige indhold, men i lige så høj grad på medarbejderens performance,« siger Helle Bruun Madsen.

Hun har derfor svært ved at se, at Mads stiltiende skulle acceptere partnerens indblanding.

»Hvis Mads ikke gør noget ved sagen, vil han få svært ved at bevare ikke bare sin selvrespekt, men også respekten hos de øvrige medarbejdere. Det kan blive en glidebane og nemt ende i en opslidende magtkamp om ledelsesrummet, siger hun og bemærker, at det ville have klædt partnerkollegaen, hvis han havde fortalt Mads om sin private relation til Simone. Hun er trods alt medarbejder i Mads’ afdeling,« siger hun.

Helle Bruun Madsen anbefaler Mads at vælge løsning nummer 1, som indebærer, at han siger fra og står på sin ledelsesret.

»Løsning 1 kan dog ikke stå alene. Den bør følges op af en partnersamtale, hvor de tre partnere drøfter, om det overhovedet er foreneligt med firmaets holdning, at ledende medarbejdere har private relationer til medarbejdere, og hvad man stiller op, hvis leder-medarbejder relationen udvikler sig? Den slags samtale i virksomheden er helt nødvendige,« siger ledelsesrådgiveren.