Selvstændige på barsel forskelsbehandles

"Det er sværere for en selvstændig at gå på barsel, end det er for en kamel at gå gennem et nåleøje," mener Christian Svendsen fra KrifaErhverv. Den kristelige A-kasse for selvstændige har nu skrevet til familie- og forbrugerministeren for at få reglerne lavet om.

På papiret har selvstændige samme ret som lønmodtagere til at modtage dagpenge fra det offentlige, men i praksis løber mange selvstændige ind i store problemer. Det viser en konkret sag fra Herning, hvor et medlem af KrifaErhverv er kommet i en penibel situation.

Havde hun beholdt sit lønmodtagerjob, kunne hun have fået ca. 22.000 kr. i barselsdagpenge. Nu, hvor hun er selvstændig, kan hun kun få en brøkdel, skriver KrifaErhverv i en pressemeddelelse:

"Problemet er, at dagpengesatsen skal beregnes ud fra virksomhedens overskud, og beregningsgrundlaget er ofte beskedent, i sær hvis det er en lille, forholdsvis nystartet, virksomhed," forklarer Christian Svendsen.

For lav dagpengesats Sådan var det ifølge ham også i det konkrete tilfælde, hvor kvinden startede egen virksomhed i slutningen af 2005. I de følgende måneder forsøgte hun at få sin virksomhed op at køre, og da det ikke gik efter hensigten, tog hun lønarbejde i seks måneder fra 1. marts 2006.

Derefter drev hun igen selvstændig virksomhed i fire måneder, inden hun henvendte sig til Herning kommune, i forbindelse med barsel.

Herning kommune valgte at beregne hendes sygedagpenge under barselsorloven ud fra hendes indtægt som selvstændig de seneste 4 måneder, og det gav en meget lav dagpengesats. "Desværre er eksemplet fra Herning langt fra enestående. Det er helt almindeligt, at små selvstændige har lønarbejde i perioder i opstartfasen, fordi indtægten fra virksomheden endnu er lille," siger Christian Svendsen.

Indfør en obligatorisk barselsordning

En mulig løsning er, at lave en obligatorisk barselsudligningsordning, som den, der findes for lønmodtagere. Det vil sige en fond, som alle selvstændige betaler til. Løsningen er beskrevet i det brev, Krifa Erhverv har sendt til familie- og forbrugsminister, Carina Christensen.